• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Vanwege het drukke vaarschema van de Poelboerderij was het even moeilijk om een boot voor een zaterdag of zondag in te kunnen plannen voor ons, maar op twee doordeweekse avonden was die mogelijkheid er gelukkig wel. Voor beide avonden voldoende bezetting kunnen regelen en dus konden we de lijst met gecontroleerde nesten gaan afwerken.
Vooral Buizerds en Haviken staan op de lijst van dit jaar en de nesten van de Bruine Kiekendieven hadden we nog niet voldoende in kaart kunnen brengen.

Lees meer: Ringavonden Wormer en Jisperveld 7 en 8 juni

We waren al op de hoogte van dit nest, want de bewoners van de aangrenzende tuin hielden dit nest constant in de gaten en gaven ons telkens de vorderingen door.
Afgaande op de meldingen besloten we te gaan ringen en Jurrian klom deze hoge dennenboom in om en maakte eerst nog een paar foto's van de jonge uilen, voordat hij ze daarna van het nest afhaalde.

Lees meer: Eerste nest Ransuilen van dit jaar geringd

De familie Rodenburg had onze werkgroep gevraagd of we met een stand wilden komen staan op de natuurbelevingsdag voor kinderen op 4 juni.
We moesten even intern kijken of we voldoende vrijwilligers hiervoor hadden en Roeland, Anita en Jos stelden zich beschikbaar voor deze dag.
Eigenlijk wisten we niet geheel wat er die dag zou gaan gebeuren, dus dat maakte het geheel toch wel een beetje spannend, maar niet minder leuk!
We waren alle drie op tijd aanwezig en dus was onze stand klaar op het moment dat de eerste mensen langs kwamen lopen.

Naast ons stond de tafel voor het uilen ballen pluizen en daar werd de hele dag erg veel gebruik van gemaakt en was leuk om te zien!

Verder stond in de stal ook nog een stand van een imker en dat was ook erg interessant om te zien.
Buiten waren er ook veel dingen te doen, zoals met een begeleider het veld in om naar de natuur aldaar te gaan kijken en vogels te herkennen en voor aan de weg konden de kinderen met schepnetjes in de sloot op zoek gaan naar het leven aldaar.

We hebben een leuke dag gehad en zouden daar volgend jaar zo weer aan mee kunnen werken, mits het dan weer georganiseerd wordt.
Ondertussen kan je dan ook denken aan meer organisaties om hieraan deel te kunnen gaan nemen, zoals onder andere de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek zelf en de scouting/zeeverkenners of misschien zelfs de wildopvang en de kanovereniging, die daar ook dichtbij zitten en niet te vergeten Fort bij Krommeniedijk, die er vlak naast ligt.

https://rodenburghoeve.nl/

2021 was het tweede Corona broedjaar, waarin we niet bij alle kasten konden komen die we hebben hangen vanwege bezoekbeperkingen en dergelijke.
Hierdoor zijn de cijfers van deze twee broedjaren wat moeilijker in context te zetten met die van de jaren er voor.

broedgegevens 2021

De cijfers zijn best grillig als je naar het staatje kijkt en waar we veel minder jonge Torenvalken mochten verwelkomen deden de kerkuilen het weer redelijk goed en hadden we maar 1 geregistreerd Ransuilen nest in ons werkgebied. 2020 en 2021 zijn voorbij en we kijken vol goede moed naar het broedseizoen van 2022 en hopen weer op betere broedcijfers en meer nestbezoeken om de jongen te kunnen tellen, te controleren en te ringen.

2022 3

Verse nestkasten zijn weer her en der opgehangen en ook veel oudere kasten zijn vervangen door nieuwe, zoals deze steenuilen kast.
Hieronder een aantal foto's van de werkzaamheden die dit voorjaar gedaan zijn.

Lees meer: Broedresultaten 2021 en voorjaar 2022

Broedgeval rosse stekelstaart in het Wormer- en Jisperveld

21-06-2021 15:25

Broedgeval rosse stekelstaart in het Wormer- en Jisperveld

WORMER – De rosse stekelstaart is de spreekwoordelijke wolf in schaapskleren onder de eenden. Je raakt gedrogeerd door zijn uiterlijk met felle kleuren, maar pas op! Natuurliefhebbers zien hem liever gaan dan komen en dit is niet zonder reden.

Door David Sluis en Marcel Boer

Al een paar jaar verblijft dit frappant uitziende exotische eendje ‘s zomers in het Wormer- en Jisperveld. En sinds vorig jaar is hij ook tot broeden gekomen. Niets aan de hand zou je denken. Maar de rosse stekelstaart, genoemd naar de puntige rechtopstaande staart die vooral na een onderwaterduik ineens opveert als een springveer, is wat voortplanting betreft niet zo kieskeurig en daar schuilt het probleem.

De rosse stekelstaart is een eend die zijn oorspronkelijke leefgebied in Noord-Amerika heeft. Vanwege zijn pracht wordt hij ook gehouden in privécollecties in Europa. Maar daar is hij tientallen jaren geleden uit ontsnapt en vormt nu een bedreiging voor een deel van de inheemse duikeendenfauna. Dat dit niet onschuldig is, blijkt wel uit het feit dat de rosse stekelstaart in Spanje kans heeft gezien om de nauw verwante en zeldzame witkopeend met uitsterven te bedreigen. Daarom mag hij in de gehele EU bejaagd worden en het liefst worden uitgeroeid. Ook mogen er geen nieuwe dieren verhandeld of gefokt worden.

Dit jaar had de woerd (het mannetje) in het Wormer- en Jisperveld bij afwezigheid van soortgenoten een vrouwtje tafeleend (ook een duikeend) versierd. Nu zwemt hij trots met vrouw en vijf bastaardpullen (hybriden) in het rond. De hybriden zelf zijn meestal onvruchtbaar. Tafeleenden zijn algemeen en zullen niet snel bedreigd worden door dit ene broedgeval. Maar het is zeker een ontwikkeling om in de gaten te houden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Foto’s: Jos Spijkerman

Bron: www.rtvzaanstreek.nl