• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Na een lang broedseizoen kijken we terug op een redelijke score in de Zaanstreek.
Twee jaar Corona heeft ons wel enigszins belemmerd in het bereiken van veel nesten en het verkrijgen van relevante informatie omtrent nestgevallen en nu kwam er meer informatie binnen en konden we weer veel nesten bereiken. De cijfers van nu tegenover de afgelopen 2 jaar zijn goed, maar terugkijkend naar de jaren er voor vallen ze wel een beetje tegen.
Opvallend is wel het goede jaar dat we gehad hebben met de vondst van meerdere nesten van de Bruine Kiekendief, waar we erg blij mee waren.

 

Werkgroep Roofvogels en Uilen (WRU) Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

De werkgroep Roofvogels en Uilen van onze vereniging wordt momenteel bemenst door 18 leden. Het afgelopen jaar hebben zich gelukkig twee jonge (vrouwelijke) leden aangemeld en dat is fijn, om de oudere leden in de toekomst op te volgen. Voorlopig lopen zij mee om “het vak” te leren.

Doel van onze groep is het stimuleren van en bijhouden van de ontwikkeling in de roofvogelstand in de Zaanstreek. De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het inventariseren van nesten van zowel boombroeders als kastbroeders.  Voor de eerstgenoemde groep is dat moeilijker dan voor de tweede groep, omdat van de laatste de nestkasten op vaste adressen hangen en bij de controleurs bekend zijn. Van de boombroeders is onze groep afhankelijk van het vinden van de nesten. Dit gebeurt “op zicht” en in 2022 voor enkele soorten ook met 2 drones, die vooral bij de kiekendief, die niet in de boom, maar op de grond in rietvelden broedt, een zeer verrassend resultaat laten zien.

Deze soort was altijd moeilijk benaderbaar, omdat verstoring op de loer ligt, omdat de rietvelden lopend doorkruist moeten worden, nadat ergens een invallende kiekendief is gespot.  Met de drone voorkomen we dat sporen in het riet achterblijven, waardoor predatoren gemakkelijker nesten vinden en blijft de verstoring beperkt. We zien dat slechts na enkele minuten de ouders alweer op het nest terugkeren.

Het hieronder genoemde aantal van 24 jongen steekt dan ook positief af tegen de 4 van vorig jaar. We zijn benieuwd of 2023 een zelfde beeld laat zien, of dat 2022 een uitzondering geweest is.

Verder laat de tabel zien dat de achteruitgang van de Torenvalk, die landelijk gesignaleerd wordt, ook bij ons steeds duidelijker wordt. Dit jaar valt op dat veel broedsels niet zijn gelukt. Wellicht is dit veroorzaakt door de rare warmteperiode aan het begin van dit jaar, waardoor de vogels in de war zijn geraakt.

De Buizerd daarentegen maakt een enorme sprong (7 nesten en 21 jongen meer).

De Steenuil handhaaft zich de laatste drie jaar op hetzelfde niveau, maar blijft beperkt tot het relatief kleine gebied van de Wijde Wormer.

Van de Sperwer vonden we twee nesten meer. En van de Ransuil zelfs 8 meer.

De Kerkuil heeft zich gelukkig na de enorme terugval van 2019 naar 2020 weten te handhaven op het nivo van 2021.

Naast het inventariseren worden veel jongen,voordat ze uitvliegen, voorzien van een uniek genummerde aluminium ring of met een kleurring met drie letters.

Hierdoor kunnen ze tijdens hun leven gevolgd worden voor wetenschappelijk onderzoek. We ontvangen regelmatig terugmeldingen, waarvan we in een volgend  artikel verslag zullen doen.

Na de afvallige Slechtvalken van vorig jaar hebben we dit jaar te maken met te vroeg van takken af springende Ransuilen!
Onze eerste melding was van een jonge Ransuil nabij Uitgeest en die was, nadat deze gevonden was, netjes bij de wildopvang in Krommenie gebracht.
Rein kreeg van hun een seintje en dus zijn we naar deze locatie gegaan en konden de nestboom terugvinden, waarna de wildopvang deze jonge uil weer in die boom terug geplaatst heeft dezelfde avond en bij een controle de volgende dag deze weer bij de familie in de boom terug zag, missie geslaagd!

6 Dagen later eenzelfde geval in Krommenie; een jonge Ransuil die nabij een woning zat en omdat deze melding pas om 22.15 uur binnen kwam heeft iemand van de dierenambulance dit jong daar snel weg gehaald en meegenomen. De volgende morgen heb ik het jong daar weer opgehaald en heb deze weer even kunnen stallen bij de wildopvang in Krommenie, zodat ik de tijd had om ook hier de nestboom te kunnen gaan zoeken. Deze was snel gevonden en ook hier hebben de diezelfde avond het jong weer terug geplaatst in de nestboom.

Ook deze jonge vogel hebben we eerst van een ring voorzien, alvorens deze weer terug te plaatsen in de nestboom.
Onze dank naar de Dierenambulance en de wildopvang Krommenie is natuurlijk groot in deze twee gevallen.
Vaak raken mensen toch wel een beetje in paniek als ze een vogel onder een boom vinden, maar vaak is het dan voldoende om deze weer veilig in de boom terug te zetten en niet meteen bij de Dierenzorg/Dierenambulance en/of wildopvang in te gaan leveren. Gezonde dieren horen daar eigenlijk niet thuis!

https://www.dierenzorgzaanstreek.nl/
https://www.dierenbescherming.nl/wildopvang/krommenie
Beide organisaties kunnen uw steun erg goed gebruiken!

We zijn medio juni en het ringen is nu in volle gang. Door de hele Zaanstreek heen bezoeken we nu de nestgevallen en kijken welke jongen al geringd kunnen worden, of nog te jong zijn.
Helaas maken we ook reeds mee dat er nestgevallen zijn waar we "te laat" zijn en dat de jongen al zo groot zijn dat we ze niet meer kunnen ringen, met het gevaar voor springers en andere verwondingen aan de vogels. Die tellen we alleen nog en laten we vervolgens met rust.

Het eerste nest met Bruine Kiekendieven is zeer duidelijk nog te jong, waar de jongen van het tweede nest al geringd kunnen worden.

Lees meer: Diverse Roofvogel en Uilen nesten geringd

Vanwege het drukke vaarschema van de Poelboerderij was het even moeilijk om een boot voor een zaterdag of zondag in te kunnen plannen voor ons, maar op twee doordeweekse avonden was die mogelijkheid er gelukkig wel. Voor beide avonden voldoende bezetting kunnen regelen en dus konden we de lijst met gecontroleerde nesten gaan afwerken.
Vooral Buizerds en Haviken staan op de lijst van dit jaar en de nesten van de Bruine Kiekendieven hadden we nog niet voldoende in kaart kunnen brengen.

Lees meer: Ringavonden Wormer en Jisperveld 7 en 8 juni

We waren al op de hoogte van dit nest, want de bewoners van de aangrenzende tuin hielden dit nest constant in de gaten en gaven ons telkens de vorderingen door.
Afgaande op de meldingen besloten we te gaan ringen en Jurrian klom deze hoge dennenboom in om en maakte eerst nog een paar foto's van de jonge uilen, voordat hij ze daarna van het nest afhaalde.

Lees meer: Eerste nest Ransuilen van dit jaar geringd