• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Wat is Beleef de Lente

Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar iedereen ongeveer tussen 1 maart en 1 juli met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd. Beleef de Lente is te vinden via vogelbescherming.nl/beleefdelente.

Wat is Beleef de Lente In de klas?

Sinds 2012 is er een scholenversie van Beleef de Lente. Leerkrachten van groep 1 tot en met 8 kunnen hier onder andere gratis lesmateriaal downloaden. Deze 'jeugdafdeling' heet Beleef de Lente In de klas.

Kinderen kunnen hier filmpjes zien van Beleef de Lente die geschikt zijn om met de klas te bekijken. Daarnaast heeft de pagina vrijwel iedere dag een nieuw vogelweetje en andere interessante informatie. Beleef de Lente In de klas is te vinden via vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas.

Waarom verzorgt Vogelbescherming deze website?

Vogelbescherming Nederland is dé vereniging voor iedereen die van vogels houdt en ze wil beschermen. Met ruim 140.000 leden willen we de leefgebieden van vogels beschermen, in de natuur, de stad of op het platteland. Met de webcams van Beleef de Lente kan iedereen vogels leren kennen op een makkelijke en spannende manier. Beleef de Lente maakt eens te meer duidelijk waarom vogels bewondering en respect verdienen.
Wilt u ook meehelpen vogels te beschermen? Voor slechts € 27,- bent u lid en ontvangt u ook 5 keer per jaar het blad Vogels.

Wie zitten er achter Beleef de Lente?

Beleef de Lente is een evenement van Vogelbescherming Nederland. Maar we doen het zeker niet alleen! Tientallen vrijwilligers, onder meer van soortwerkgroepen en vogelwerkgroepen zetten hun beste beentje voor en dragen op veel verschillende manieren bij aan het succes. In totaal werken jaarlijks tussen de 50 en 70 vrijwilligers mee aan Beleef de Lente. Zonder hen kan het evenement niet bestaan. Vogelbescherming blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor Beleef de Lente.

Worden vogels verstoord door de camera’s?

Nee. De camera’s worden alleen geplaatst bij vogelsoorten die daar geen last hebben. Als er risico op verstoring is door de camera’s, plaatsen we ze niet. Dankzij de deskundige inbreng en hulp van de vrijwilligers van de soortwerkgroepen weten we precies waar en hoe we een vogel in beeld kunnen brengen. We installeren de camera’s ook altijd voordat het broedseizoen begint. Zo kan de vogel, als hij een nestplek uitzoekt, wennen aan de aanwezigheid ervan.

Waarom grijpt Vogelbescherming niet in als er iets met een vogel gebeurt?

De vogels voor de camera zijn wilde vogels, die zelf hun voedsel zoeken, nestplaats bouwen of zoeken en hun jongen groot brengen. De vogels die in nestkasten broeden, doen dat omdat de natuurlijke broedholtes in oude bomen of gebouwen steeds schaarser worden. Wij plaatsen de vogel niet in de kast, de vogel bepaalt waar hij broedt en wat hij eet. Dat is de vrije natuur, en Vogelbescherming laat via Beleef de Lente zien wat er tijdens het broedseizoen in de vrije natuur kan gebeuren.

Vogelbescherming kiest ervoor om de natuur haar gang te laten gaan en niet in te grijpen in natuurlijke processen. Ook al kan het emotioneel zijn om te zien dat een vogel het moeilijk heeft of sterft. Maar wat voor de camera’s van Beleef de Lente te zien is, kan in principe in elk ander nest ook gebeuren zonder dat we daar weet van hebben.

Waarom worden sommige vogels geringd?

Voor onderzoek naar het leven van vogels is het nodig om hun levensloop te kunnen volgen. Een van de methoden om dit te doen, is jonge vogels een ring met een unieke code om hun poot te doen. Elke keer dat de vogel later gezien wordt door vogeltellers en onderzoekers, wordt de code doorgegeven en geregistreerd. Zo krijgen we zeer waardevolle informatie over onder meer verspreiding, broedsucces en leeftijd, met als uiteindelijke doel dat we deze soorten beter kunnen beschermen.

De soortwerkgroepen die vogels ringen, hebben daartoe allemaal de benodigde vergunningen. Vogelbescherming staat hier achter en staat toe dat sommige vogels ten tijde van Beleef de Lente een ring krijgen. Het ringen doet geen pijn en duurt zo kort mogelijk, waardoor verstoring tot een minimum wordt beperkt. De vogels ondervinden heel weinig last van de ring.

Hoe kan ik meedoen met Beleef de Lente?

Dat kan op twee manieren. U kunt zich registreren om bijvoorbeeld berichten te plaatsen in het Clubhuis. Op die manier kunt u 'praten' met andere geregistreerde kijkers. En u kunt ook vragen stellen en filmtips doorgeven. Daarnaast draait Beleef de Lente voor een belangrijk deel op de tomeloze inzet van veel vrijwilligers. Lees hier meer over hoe u vrijwilliger van Beleef de Lente kan worden.

Ik wil Beleef de Lente steunen

Help mee om 'Beleef de Lente' mogelijk te maken. Uw waardering en steun voor 'Beleef de Lente' en het werk van Vogelbescherming kunt u laten blijken met een eenmalige gift op bankrekening NL44 INGB 00 00 65 65 00 o.v.v. ‘donatie Beleef de Lente’.

Waarom zie ik advertenties bij Beleef de Lente?

Om Beleef de Lente in de lucht te houden is erg veel geld nodig. De kosten om enkele maanden 24 uur per dag beelden te streamen worden elk jaar hoger. Daarom moet Vogelbescherming op zoek naar nieuwe manieren om deze extra kosten te kunnen voldoen. Een methode is het plaatsen van advertenties. Op die manier blijft Beleef de Lente gratis toegankelijk voor iedereen. Daarnaast kunt u zelf ook uw steentje bijdragen! Steun bijvoorbeeld Beleef de Lente en het andere werk van Vogelbescherming met een eenmalige donatie

U kunt ook bijdragen met een aankoop in onze webshop of winkel in Zeist. Als u een nestkast bij ons koopt, of vogelvoer, helpt u de vogels twee keer. Die in uw tuin en een deel van de opbrengst komt ten goede aan het werk van Vogelbescherming.