• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Werkgroep Roofvogels en Uilen (WRU) Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Aantal Jongen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Buizerd

22

61

59

 33

50

56

52

Torenvalk

180

187

147

144

137

154

157

Steenuil

16

12

5

 10

11

17

21

Havik

6

16

11

 5

10

22

13

Sperwer

17

8

12

 11

9

25

32

Ransuil

14

34

38

 38

12

2

57

Bruine kiekendief

4

11

7

 11

10

24

19

Slechtvalk

0

0

4

 0

2

2

4

Kerkuil

51

131

41

 55

44

40

114

Boomvalk

0

0

6

 0

6

-

-

Resultaten van het broedseizoen 2020

Kerkuil

Zoals trouwe lezers van De Kieft zich wellicht nog zullen herinneren, was 2019 een topjaar voor de Kerkuil. Onze verwachtingen voor 2020 waren dan ook hoog gespannen, omdat na een explosief jaar vaak een heel grote terugval plaatsvindt. En dat gebeurde dus ook! Dit jaar is een gemiddeld jaar geworden met 14 broedsels en rond 51 uitgevlogen jongen. Opvallend is, dat er geen enkel tweede broedsel in onze regio is ontdekt door onze groep, terwijl landelijk, vooral in Groningen en Brabant, dat juist wel het geval was.

Oorzaak hiervan zoeken we in de muizenpopulatie, die in ons werkgebied in de maand februari/maart een enorme knauw heeft gekregen door de vele regen. Waarschijnlijk zijn hierdoor heel veel veldmuizen verdronken. Dit is te merken geweest in het aanbod aan de jongen, dat uit andere muizensoorten bestond, hetgeen wij via de webcam konden volgen.

Ransuil

Ook de ransuil heeft te lijden gehad onder de afgenomen muizenpopulatie. Hierdoor zijn ze laat gaan broeden. Het aantal meldingen dat wij normaliter via diverse enthousiastelingen doorkregen, is daardoor enorm gedaald en heeft geresulteerd in slechts 16 waargenomen en deels geringde ransuilen.

Steenuil

De steenuil blijft toch wel het zorgenkindje van de Zaanstreek. Weliswaar zijn de resultaten beter dan in 2019, met 6 broedsels t.o.v. 3, maar de gewenste 10 broedsels, zoals we een paar jaar geleden tot doel hadden, werd wederom, ondanks alle inspanningen, niet gehaald. Blij zijn we met de 16 jongen die dit jaar aangetroffen zijn, in de hoop dat deze de populatie weer een boost(je) zullen geven.

Torenvalk

De torenvalk staat in ons land op de rode lijst. Dat betekent dat het aantal van deze soort in ons land onder druk staat en vermindert. Daar is in de Zaanstreek geen sprake van. Maar liefst 50 broedsels hebben we aangetroffen in ons werkgebied. Met 180 jongen bereiken we een vergelijkbaar resultaat als in 2019. Het gemiddeld aantal jongen per nest is wel iets teruggelopen. Opvallend is dat deze vogelsoort het dit jaar wel goed doet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de uilen, en het recordjaar 2020 bijna evenaart. Een mogelijkheid is, dat deze vogel overdag jaagt en gedurende een langere tijd de mogelijkheid heeft prooi te verschalken, waar de uilen het in korte nachten dienen te rooien.

Ook op het in het verslag van vorig jaar genoemde sportcomplex is direct in het eerste jaar een broedsel aangetroffen en geringd en wel met 6 jongen!!

Buizerd

Een “rampjaar” voor de buizerd. Slechts 15 nesten hebben het slechte voorjaar overleefd. Regen en harde wind hebben veel slachtoffers gemaakt. 7 gevonden nesten zijn mislukt, zowel in de ei-, als ook in de jongen fase. Kou, regen en predatie hebben een grote aanslag gepleegd op de broedresultaten. 19 jonge vogels hebben we kunnen ringen en drie niet. Totaal 22 jonge Buizerds is een aantal dat ik nog niet heb meegemaakt in de 15 jaar dat ik met de groep meeloop.

Havik

6 jongen uit twee gelukte nesten is de hele oogst van dit jaar. Evenals bij de andere boombroeders heeft het slechte weer een grote invloed gehad. Alleen 2017 was een slechter jaar. 1 gevonden nest is niet gelukt, terwijl 1 nest niet kon worden geringd. Totaal 4 gevonden nesten. Positief is dat het gemiddelde in de gelukte nesten met 3 wel hoger was dan vorig jaar.

Sperwer

4 nesten met 17 geringde jongen is ten opzichte van vorig jaar in aantallen grootgebrachte jongen een duidelijke verbetering.  Een verdubbeling van het aantal nesten en het beste resultaat sinds 4 jaren Opvallend is dat in het buitengebied aan de noordzijde drie van de vier nesten zijn gevonden.

Bruine Kiekendief

“Nog moeilijker te vinden dan de sperwer is de bruine kiekendief. Als hij al wordt gesignaleerd in de balts, of de overdracht van prooien, is het nog ingewikkeld om de broedplaats te bereiken. Deze ligt namelijk in rietpercelen en we proberen deze zo min mogelijk te betreden en te beschadigen, mede om de broedsels niet te verstoren. “                                                                                                                                                                          Dit schreef ik vorig jaar en dit jaar is het niet anders. 1 gevonden nest met 4 jongen is het schamele resultaat. Er werden twee mogelijke broedsels in het Wormer- & Jisperveld gesignaleerd, maar deze konden niet worden bereikt.

Slechtvalk en Boomvalk

Ook dit jaar van deze soorten geen nesten in onze administratie. Jos Blakenburg van onze werkgroep heeft in den lande wel 12 jonge slechtvalken mogen ringen. In totaal zijn 8 broedsels gevonden, waarvan 2 zijn mislukt. We schrijven dan over globaal het gebied Noord-Holland.

Conclusie

Al met al hebben we dit jaar ongeveer 300 jongen in handen gehad bij het ringen.                                              “Een gemiddeld broedseizoen” is denk ik de beste omschrijving  voor de broedperiode 2020.

Dat het leven van de dieren gemiddeld kort is, blijkt weer uit de terugmeldingen die we tot nu toe gehad hebben van gevonden dode vogels. Sommige jongen hebben zichzelf niet kunnen redden in de brute natuur, anderen zijn met behulp van de mens aan hun einde gekomen (auto’s).                                                              Zonder de omgelegde ringen waren we hier nooit achter gekomen.

Corona heeft geen vat gehad op de vogels, helaas wel op de mens. Ook wij ringers hebben met strenge regels rekening dienen te houden. Dat is de reden dat dit jaar bij (bijna) geen enkele ringsessie gasten mochten worden verwelkomd. Slechts de gastgezinnen bepaalden wie er mocht komen en ook zij waren – terecht- zeer terughoudend. Zelfs wij als ringers dienden een periode met twee of meer auto’s op pad te gaan, omdat we niet bij elkaar mochten of wilden zitten.

Wederom doen wij een beroep op de lezers om ons bijzonderheden te melden: dode vogels; nesten; sporen van roofvogels, vervolging, shows et cetera, vernemen wij gaarne via de contacten die u op onze website kunt vinden:

www.kiekenkaike.nl

Namens de Werkgroep Roofvogels en Uilen

Van Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”.

Rein Beentjes

19-10-2020