• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Doel
Het onderzoek wat wordt uitgevoerd door de werkgroep Roofvogels en Uilen beperkt zich tot de roofvo-gels en uilen in het werkgebied. Het doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven:

  1. Het in kaart brengen van territoria en broedgevallen in het bijzonder.
  2. Het verzamelen van broedbiologische informatie, zoals legbegin, legselgrootte, aantal uitgevlogen jongen, geslachtsverhoudingen, vleugel-, poot- en kop/snavelmaten en gewichten.
  3. Het inzichtelijk maken van populatiespreiding (dispersie) aan de hand van ringonderzoek.
  4. Het verzamelen van gegevens over prooidieren.