• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

 HET INFORMATIE STEUNPUNT VOOR ROOFVOGELS & UILEN  ( op vrijwillige basis) heeft nieuwe informatie!

Een groepje vrijwilligers doen onderzoek, volgen het laatste nieuws; documenteren en archiveren. 

Zo is dit voorjaar het pakket “Gemeentelijke aanpak: weren van roofvogelshows" opnieuw samengesteld naar de laatste ontwikkelingen.  Voor diegene die daadwerkelijk aan de slag wil om de eigen gemeente aan te zetten tot het weren of verminderen van roofvogelshows, is het plan van aanpak vooralsnog alleen voor Vogelwerkgroepen, vogel-beschermingsgroepen en Natuurorganisaties beschikbaar. Het is alleen uitvoerbaar door meerdere personen uit één groep, waarvan er minimaal 2, inwoner zijn van die gemeente. En men krijgt gratis – op vrijwillige basis- begeleiding en, zo nodig; extra informatie tijdens het gehele project.

Een andere vrijwilligersgroep die actief is, is de schrijversgroep.

Zij gebruiken de informatie van het STEUNPUNT in de specifieke Info-Mails; waarmee zij op een positieve manier: negatieve zaken aan het licht brengen. 

Er zijn voor alle provincies weer nieuwe schrijvers nodig om een betere aanpak te krijgen in het weren van roofvogelshows in geheel Nederland. Bent u tegen gebruik van uilen en roofvogels in gevangenschap en wilt u meeschrijven, vraag er naar via bijgevoegd e-mailadres. Het kost slechts een paar minuten werk per maand. Er liggen weer nieuwe voorbeeld brieven klaar!

Er wordt voornamelijk naar organisaties gemaild, die een roofvogelshow gepland hebben tijdens hun evenement; en er wordt getracht om o.a. vak-fotografen er op te wijzen dat het gebruik van geketende vogels in allerlei situaties, met of zonder lichteffecten not doneis!!

Er worden geen roofvogelshowbedrijven/ uilen- en roofvogelhouders e.d. aangeschreven, omdat de ervaring heeft geleerd dat de organisaties de Info-Mails toch wel doorsturen naar hen, gezien de binnengekomen reacties! Mede daardoor is er besloten om geen privé telefoonnummer meer te koppelen aan het Informatie Punt. Het eerder op deze site genoemde telefoonnummer is opgeheven!

Er worden geen Nieuwsbrieven meer uitgegeven; alleen de schrijvers en de overige vrijwilligers ontvangen het laatste nieuws.

Kijk regelmatig op deze site (  http://www.kiekenkaike.nl/index.php/roofvogelshows  ) voor actueel nieuws!

Tot slot nog een oproep aan u: het is heel moeilijk om aan roofvogelshows data + plaats te komen door heel Nederland; we zoeken nog vrijwilligers die dat voor ons willen uitzoeken. Ook gegevens van het gebruik van deze vogels op Trouwbeurzen, Fantasy-/ Voorjaar-/, Zomer-/, Najaar-/, Winter- of Kerst-Fairs, Fotoworkshops die niet bij het roofvogelbedrijf gehouden worden  e.d. zijn welkom! De schrijvers gaan er maandelijks mee aan de slag!

Gemeenten gaan evenementen met dieren terugdringen.
In 2018 trad de burgemeester van Lingewaard op tegen de uilen en roofvogels op evenementen. Als organisatoren toch de roofvogels willen tentoonstellen in Lingewaard, dan moeten ze dat in hun vergunningsaanvraag aangeven zodat er vooraf advies over de dieren opgevraagd kan worden. Als er in de vergunning niks staat over de aanwezigheid van dieren, kan er een boete of het intrekken van de vergunning volgen.

Begin februari 2019 werd het bekend dat de gemeente Amsterdam het aantal evenementen met dieren terug wil dringen. Het college maakt daarom ALLE evenementen ( groot + klein) met dieren: vergunning-plichtig.
Organisatoren moeten zich aan strengere regels houden en de gemeente heeft zo zicht op welke evenementen met dieren er in de stad worden aangevraagd.
Dus ook de kleine, eendaagse evenementen met dieren, die hiervoor nog alleen hoefden te worden gemeld, moeten nu een vergunning hebben. Amsterdam zou het liefst het gebruik van dieren bij evenementen geheel verbieden, maar dit kan alleen door de landelijke overheid worden geregeld. Wethouder Laurens Ivens van gemeente Amsterdam heeft deze wens bij minister Schouten neergelegd. Bij de evenementen met dieren die wel plaatsvinden, moet er worden voldaan aan de eisen voor dierenwelzijn. Wethouder Laurens Ivens zegt hierover: “We hebben het afgelopen jaar (2018) uitgezocht hoe vaak er dieren bij evenementen werden gebruikt en daar ben ik van geschrokken, zoals uilen en roofvogels bij braderieën.”

Nederlandse gemeenten stellen eisen en voorwaarden aan de organisaties van evenementen; meestal is er een evenementenvergunning nodig, maar voor een klein evenement is een melding voldoende. Gemeente Amsterdam wijkt daar nu van af en stelt bij het gebruik van dieren:
Voor alle evenementen waarbij uilen en roofvogels ( en andere dieren) worden gebruikt, moet een vergunning voor aangevraagd worden. Ook moeten de organisator en de dierbegeleiders zich aan een aantal landelijke voorwaarden houden als er (bedrijfsmatig) dieren worden ingezet.

De RVO zegt over die Landelijke Voorwaarden o.a.::
Voorwaarden tentoonstelling, beurs of markt:
* Op het evenement is iemand aanwezig met een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die aanwezig zijn.

* De dieren zitten in huisvesting en worden verzorgd, volgens de basisvoorwaarden ( zie RVO : https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/regels-voor-huisvesting-en-verzorging)

* De dieren worden individueel gekeurd op besmettelijke dierziekten voordat ze op het evenement aanwezig mogen zijn.

* Er zijn geen hoog drachtige en zogende dieren aanwezig.

Helaas ontbreekt er in Nederland een wetgevend kader dat specifiek gericht is op de welzijnsbehoeften van roofvogels en uilen, die aangepaste zorg nodig hebben.

Wet Dieren:
In de Wet dieren zijn regels opgenomen voor bedrijfsmatige of hobbymatige dierenhouders. Zo horen zij verantwoordelijk te zijn voor het welzijn en de gezondheid van zijn/haar dieren. Ook kent Nederland een verbod op dierenmishandeling en verwaarlozing. Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn voor mensen.
En juist dat laatste punt, grijpt buurland BELGIË aan, door omringende personen te beschermen tegen uitvallen van deze soort vogels. Zie artikel 13 en 14 ( hier onder) waar de vogels bewust aangebonden worden!
Want sinds kort is er in België een nieuw ‘Besluit inzake het houden van roofvogels’.
Dit is een uitbreiding op de wetgeving dierenwelzijn. Deze wetgeving zal het gemakkelijker maken om bepaalde excessen aan te pakken. Daarmee zijn er officiële minimum eisen voor volières waarin roofvogels gehouden moeten worden (een kooi in de huiskamer of vastgebonden op een sprengel mag niet meer!!) en er zijn een paar verplichten bijgekomen waardoor het niet meer mogelijk zou mogen zijn om bijvoorbeeld een fotoshoot met roofvogels en uilen op markten te organiseren.
Het gehele Besluit is te vinden op het internet: 15 juni 2018.- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels ( C-2018/13374)
Enkele punten hier uitgelicht:
HOOFDSTUK 2; Huisvesting.
Art. 7. Met behoud van de toepassing van artikel 11 worden de roofvogels uitsluitend gehouden in dierenverblijven die geplaatst zijn in de openlucht. Die verblijven zijn zo gebouwd dat ze de mogelijkheid bieden om te vliegen zonder risico op verwondingen en dat ontsnappen onmogelijk is. De dierenverblijven voldoen aan de minimumnormen, vermeld in bijlage 1 van dit besluit. ( hier niet bij dit artikel gevoegd).

Art. 10. Er wordt bij de huisvesting van de dieren op toegezien dat er zich geen schadelijke interactie voordoet binnen een diergroep.

Art. 11. De koude-gevoelige roofvogels beschikken over voldoende bescherming tegen de vorst.

Art. 13. Uitsluitend in de volgende gevallen mogen roofvogels aangebonden gehuisvest worden, al dan niet in een dierenverblijf :
1° tijdens roofvogeldemonstraties;
2° tijdens de periode van training voor de jacht en vrije vluchten;
3° tijdens het vervoer van roofvogels;
4° tijdens revalidatie of medische behandeling van roofvogels.

Art. 14. Als roofvogels met toepassing van artikel 13 aangebonden gehuisvest worden, mogen ze zonder afsluiting van draad of netten aan een blok, sprengel, spitshuis, vluchtdraad of trolley geplaatst worden. Daarbij wordt vermeden dat de roofvogel langdurig aan felle zonnestralen en extreme weersomstandigheden wordt blootgesteld. De lijn waarmee de roofvogel is aangebonden, is niet langer dan 1,5 meter.

Art. 15. Voor elke roofvogel die wordt aangebonden, moet een dierenverblijf aanwezig zijn dat beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in de artikelen 7 tot en met 11 van dit besluit.

HOOFDSTUK 3; Roofvogeldemonstraties
Art. 18. Roofvogeldemonstraties vinden alleen plaats tijdens evenementen gericht op dieren of samenkomsten van roofvogelhouders, roofvogeltentoonstellingen, educatieve of culturele evenementen in verband met geschiedenis, jacht en natuur.

Art. 19. De organisator van een roofvogeldemonstratie brengt de gemeente hiervan ten minste vier weken op voorhand op de hoogte, met vermelding van volgende gegevens :

1° de naam en de contactgegevens van de organisator van de roofvogeldemonstratie;
2° de datum waarop de roofvogeldemonstratie zal plaatsvinden;
3° het begin- en eind-uur van de roofvogeldemonstratie;
4° de plaats waar de roofvogeldemonstratie zal plaatsvinden;
5° de naam en de contactgegevens van de persoon die de roofvogeldemonstratie zal
verzorgen;
6° een beschrijving van het evenement, waaruit blijkt dat dit voldoet aan de
voorwaarden bepaald in artikel 18;
7° de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de roofvogels tijdens het
evenement te garanderen.
Voor beide landen geldt een ernstig risico voor de openbare veiligheid bij het ten toon stellen of opvoeren van roofvogels in shows, aangezien het om wilde dieren gaat en de gedragingen van deze dieren onvoorspelbaar zijn, waardoor een eventuele aanval verregaande gevolgen met zich mee kan brengen.

Wilt u uw eigen gemeente vragen om het voorbeeld van Amsterdam te volgen, dan ligt er een gratis voorbeeldbrief voor u klaar!

Februari 2019
Onderzoek, documentatie en specialisatie
omtrent misstanden bij roofvogelshows en
het in gevangenschap houden van uilen en
roofvogels voor allerlei doeleinden.
Schrijversgroep tegen roofvogelshows.

Beste dierenvrienden,

Graag wil ik u op het volgende wijzen over het feit dat het goed fout is om dieren te gebruiken voor een tv programma en zoals het hier gebeurt is:

Een van onze schrijvers tipte mij op het feit dat zondag 30 september tijdens het tv programma Boer zoekt vrouw op NPO 1 van de KRO/NCRV er een uilendemonstratie plaats vond.

Vanmiddag heb ik het even bekeken.  https://www.npostart.nl/boer-zoekt-vrouw/30-09-2018/KN_1701238

Het begon al met een demonstratie zeeleeuw pesten; de dames en een heer mochten de zeeleeuw met hun allen in de bovenste vin knijpen om te voelen hoe gespierd die is;

prompt poepte de zeeleeuw uit stress; pure dierenmishandeling; dit gebeurt dus elke x weer met showtje zeeleeuw. Mensen vonden dit vies en realiseren zich niet dat dit dier ook gevoel heeft en pijn ervaart.

In de uilendemonstratie moest de vogel naar de handschoen vliegen, waar de eerste ronde, geen voer in zat; ik zag de vogel zoeken, want zo is ze dat gewend: kunstje doen, en voer als beloning. Hierna zag ik wel een keer dat de vogel een dun sliertje vlees kreeg.

De uil moest naar vreemde dames vliegen die hun hand met leren handschoen omhoog hielden. Een van de dames aaide de uil en zei ".. is echt heel zacht!" (Voor de demonstraties is de vogel geleerd zich te fixeren op één leider.

In de natuur zijn uilen en roofvogels bang voor mensen. Aaien wordt dan ook niet door het dier als prettig ervaren. De enigste aanraking wat uilen bij elkaar doen is het kroefelen; waarbij ze met de snavels bij elkaar aan de kop plukken)

Daarna moest de uil op ieders hoofd zitten; ook geen lolletje voor het dier. (Roofvogel- en uilenhouders houden hun vogels hongerig; gedurende de gehele showtijd vanaf Pasen tot de herfst. Tijdens shows krijgen ze pas ( te weinig) te eten. Zo hoopt men de vogel te lokken op de handschoen.De conditie van de show-vogels is hierdoor zo slecht dat ze slechts een klein rondje kunnen vliegen. Dagen voorafgaand aan een show, mogen de vogels niet vliegen)

Gezien de omgeving, met een kooi op de achtergrond, werden daar dus vaker uilenshows gegeven. Ik herkende de man niet; U wel? Ik ben heel benieuwd vanuit welk bedrijf hij werkt!

Een van de uilen werd geparkeerd op een tafeltje; met glad oppervlak. Zo mag een uil niet zitten; er moet lucht onder zijn klauw door kunnen. Men bekleed daarom de zitplaatsen vaak met astroturf; een soort van kunstgras.

Genoeg punten dus om door te geven; dat ze fout bezig zijn.

 MAAR het belangrijkste lees je hier; de KRO heeft zich niet gehouden aan de OMROEPCODE!!!!!!:

http://www.dierenmuseum.nl/Relaties/Vermaak/Beleid-en-regelgeving-dierentuinen-en-circussen/index.php/

Omroepcode
De Dierenbescherming heeft in 2011 een omroepcode ontwikkeld voor het omgaan met dieren in radio- en televisieprogramma’s. Dit gebeurde naar aanleiding van het gebruik van dieren in diverse TV-programma's zoals Mijn vader is de beste (TROS), Total Blackout (Veronica), MaDiWoDoVrijdagshow (VARA-BNN), Secret Story (NET5) en How to stay alive (BNN) en het slachten van een kip in het RTL5-programma Echte meisjes in de jungle.
In de omroepcode staat onder meer dat opnames van dieren in principe alleen in hun natuurlijke omgeving worden gemaakt, dat dieren niet mishandeld of gedood mogen worden, dat ze geen stress mag worden aangedaan en dat ze met respect behandeld moeten worden. De volgende omroepen hebben de omroepcode ondertekend: TROS, IKON, Joodse Omroep, AVRO, Boeddhistische Omroep, KRO, VPRO, NTR, RKK, HUMAN. De meeste commerciële zenders nog niet.

Schrijversgroep: Actief tegen roofvogelshows.

(op vrijwillige basis; geen website, wel Nieuwsbrieven)

 Acties tegen vogeldemonstraties

Op 10 december 2017 is actie nr. 40 de deur uitgegaan. En op 13 december kreeg ik het verlossende antwoord al dat men de fotosessie op een kerstmarkt geannuleerd had; zo snel is het ons nog nooit gelukt!

Nummer 40 was onze laatste actie van dit jaar; in onze strijd tegen roofvogelshows, uilendemonstraties e.d.

Ooit begonnen we te schrijven tegen roofvogelshows, dat is uitgebreid met informatie geven (Info-Mails sturen) over de achtergronden hoe de uilen en roofvogels opgroeien en zogenaamd ‘getraind’ worden tot showvogel, als inkomstenbron voor de uilen- en roofvogelhouder. Deze laatste verzint elk jaar weer meer activiteiten voor zijn vogels om maar betalend publiek te trekken. Zo hebben we onze informatie dit jaar geschreven naar o.a. :

- Diverse TV series die gebruik maakten van gehuurde uilen en roofvogels uit gevangenschap.

- Kasteeltuinen, (jacht-)verenigingen en musea, die denken met een roofvogelshow extra publiek te trekken.

- Busreizen met leden van verenigingen, welke gezamenlijk naar uilendemonstraties/roofvogelshows toerden in het land.

   En:

- We kregen een nieuwe deelneemster die ons wees op het fotograferen van deze vogels op de braderie in Schoorl. Ook op diverse markten kom je steeds meer kraampjes met roofvogels en uilen

  tegen die je van dichtbij mag fotograferen, aanraken.

- Vooral veel Info-Mails zijn gegaan naar allerlei Fairs; van voorjaar-, zomer- en winterfairs tot en met de  kerstfairs of kerstmarkten; Country Fairs, Landgoed Fairs e.d.

- Evenementenbureaus, VVV’s, en dagtrip organisaties die een roofvogeldemonstratie hadden geboekt, hebben we evenals Stichting Opkikker, getracht hen op andere ideeën te brengen.

- In oktober kwamen de trouwbeurzen er weer aan; waar demonstraties trouwringen-vliegen werden aangeboden.

- Workshops fotograferen van uilen en roofvogels in gevangenschap is ook erg in trek. Gemakkelijker kan het niet: zo’n urenlang stilstaand dier fotograferen. Vaak allerlei soorten vlak

  naast elkaar; elkaars vijanden of niet; en water om te drinken/badderen wordt gemakshalve maar vergeten. Toen ik ook nog lucht kreeg dat iemand die foto’s  wilde insturen naar WNF Photo

  Award; heb ik WNF aangeschreven om kritisch te zijn op foto’s met dierenleed zoals die gemaakt zijn van uilen en roofvogels in gevangenschap.

 Het  WNF heb ik ook ingeschakeld toen ik vernam dat iemand uilendemonstraties gaf in zijn restaurant en beweerde dat hij “als een van de weinigen alle benodigde vergunningen heeft voor het fokken van met uitsterven bedreigde uilensoorten en samenwerkt met Wereld Natuur Fonds”. Het filmpje waarin hij dat zegt, is inmiddels van het internet gehaald.

Uiteraard is dit een grote leugen; maar we lieten het er niet bij zitten! Alle schrijvers hebben de touringcarbedrijven aangeschreven en de meereizende groepen, die daar zijn geweest. Een grote klus! Daarvan kregen we reacties dat ze blij waren met onze informatie en dit niet geweten hadden en dit soort uitstapjes niet meer wilden doen. Dus onze schrijf-actie heeft wel degelijk nut! Van bovenstaand geval is melding gemaakt en heeft de provincie ingegrepen.

Zo hebben we verschillende acties omgezet in doelgericht handelen, met succes!

We schrijven op persoonlijke titel en elk met andere informatie. Vanuit Het Informatie Punt worden de Informatieve Mails aangepast  op de recentste ontwikkelingen. Op die manier worden de Info-Mails ook gelezen; wat blijkt uit de reacties.

Ik ben super- trots op deze schrijversgroep dat zij zo actief mee doen! En dat we met deze prachtige resultaten 2017 af kunnen sluiten!

We gaan vol goede moed 2018 tegemoet!

KOOI UIT EN KETENS AF !
Vanaf eind maart ’16 zijn we nu weer bezig met actie-/ informatie-brieven schrijven tegen: roofvogelshows of evenementen waar standhouders staan met geketende roofvogels en uilen. Het is toch verwonderlijk dat bezoekers alleen kijken naar de kop en de vleugels van deze prachtige dieren en het maar niet willen zien dat deze roofvogels en uilen, behalve op het evenementen terrein; ook ‘thuis” kort aangebonden zitten? We waren verbaasd dat zelfs een dierenarts en verscheidene dierenambulances in ons land, een roofvogelshow toelieten op hun open dag. Op kleine schaal is daarop gereageerd. Het antwoord van de dierenarts was dat ze vond dat de Valkerij goed voor zijn vogels zorgt. De dierenambulance nam geen standpunt in.                                                                                  De Dierenbescherming reageerde hierop met: “Binnen de organisatie wordt duidelijk gecommuniceerd dat bij dergelijke praktijken het dierenwelzijn in het geding is en dat wij ons daar niet aan verbinden. Mochten er toch onderdelen van de Dierenbescherming zijn, die een andere keuze maken dan verneem ik dat graag. De partij kan vervolgens daarop aangesproken worden. Het is echter zo, dat lang niet alle dierenambulances onderdeel zijn van de Dierenbescherming. In de kop van Noord Holland zijn het allemaal externe partijen, waarover onze organisatie geen zeggenschap heeft. Helaas is het zo, dat bij veel leken het niet duidelijk is hoeveel dierenleed achter dergelijke evenementen verborgen gaat. Bij veel dierenambulances wordt gewerkt met 100% vrijwilligers, ook dan is die kennis helaas niet altijd paraat.”                                                  Wij, als bedreven vogelaars, zijn daar uiteraard meer van op de hoogte; we moeten dus nog heel wat  “leken” bijspijkeren!
In mijn vorige bericht, schreef ik, dat de gemeente Huizen in zijn collegeakkoord 2014-2018 “Aan de wind” dit in hun dierenwelzijn-nota had staan: http://www.huizen.nl/document.php?m=5&fileid=7199&f=655137562f34763f7645d9fa200dd7a0&attachment=0&c=943)
Hoofdstuk 1, Het sociale domein: punt 1.14. Dierenwelzijn: Het college geeft geen vergunning voor evenementen met wilde dieren en roofvogels en hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.
Het is niet mijn fout; maar toch wil ik, bij deze, mijn excuses aanbieden dat dit verkeerde voorlichting was. Ik ben, evenals velen onder U, op het verkeerde been gezet. Maar onlangs heb ik gesproken met verschillende personen van afdeling vergunningen van gemeente Huizen. Toen bleek, dat dit ten onrechte zo is opgenomen in dat collegeakkoord. Wettelijk gezien, kan een gemeente de vergunningsaanvraag voor een roofvogelshow niet weigeren; wel  ontmoedigen! En daarmee zijn al diverse gemeenten mee bezig. Gemeente Den Helder, bijvoorbeeld; doet dit met de voorwaarde dat de eigenaar van de roofvogels en uilen een valkeniersakte moet hebben. Dat scheelde dit jaar al meteen in het aantal vergunningen aanvragen!  Ook dankzij onze actiebrieven!                                                                                                                      Gemeente Alkmaar stelt alles anders op en ook de Dierenbescherming NL bevestigde het dik gedrukte gedeelte in: “Beleidsnota dieren en dierenwelzijn 2016-2020: Evenementen met dieren in gemeente Alkmaar.   Evenementen met dieren moeten voldoen aan de regelgeving uit de Wet Dieren. De gemeente Alkmaar volgt de landelijke regelgeving wanneer een evenement met dieren zich aandient. Dierenwelzijn is geen juridische grond voor de gemeente om een evenement op te weigeren. De vier weigeringsgronden om een evenementenvergunning te weigeren zijn: Openbare Orde, Veiligheid, Volksgezondheid, Milieu. Wanneer een van deze zaken in het geding komt door een evenement met dieren, verstrekt de gemeente geen vergunning. De GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en Veiligheidsregio adviseren de gemeente. Zo nodig kunnen de Voedsel- en Warenautoriteit en/of de Landelijke Inspectiedienst Dieren controles uitvoeren. In Alkmaar vindt een aantal evenementen met dieren plaats; circussen, Landbouwdag, Kaeskoppenstad, Roofvogeldemonstraties en bij de kermis staan pony’s. Per september 2015 geldt een landelijk verbod op wilde dieren in circussen. De andere genoemde evenementen zijn niet in strijd met wet- en regelgeving. De gemeente hecht aan het welzijn van de dieren die bij een evenement betrokken zijn en vindt het van belang dat de organisator van het betreffende evenement hier aandacht voor heeft en er zich bewust van is.                                                                                                                                             ACTIE: gemeente wil in overleg met de Dierenbescherming tips opstellen voor evenementorganisatoren die het welzijn van de dieren optimaliseren. Denk hierbij aan een schuilafzonderingsmogelijkheid voor dieren of een minimale afstand van versterkte muziek.”                          (Men bedoeld hierin waarschijnlijk: schuil- en afzonderings-mogelijkheid.) De ACTIE komt overeen met het antwoord van de Dierenbescherming op de vraag van een Helders gemeenteraadslid: ”Welke eisen kunnen worden gesteld om het een roofvogelshow moeilijker te maken?”   Antwoord: Het klopt dat de landelijke wetgeving gewijzigd moet worden om dergelijke evenementen te verbieden. Bij eisen kan er uitgegaan worden van de intrinsieke waarde van het dier. Dus bijvoorbeeld nachtjagers zoals uilen niet overdag inzetten. Bij dierenwelzijn kun je eraan denken dat er gezorgd moet worden voor beschutting tegen de elementen zoals felle zon of regen.
Dat er een bepaalde afstand is tussen de dieren en het publiek. Dat dieren niet op rumoerige plaatsen gehuisvest worden (zoals naast een geluidsinstallatie).
Maar is dit een antwoord op zijn vraag? Nee. Want dit gemeenteraadslid, is tegen het houden van roofvogelshows. Het lijkt veel op suggesties in het rapport van de Dierenbescherming uit 2012: Welzijn van roofvogels. Men beschrijft o.a. welke vogels er moeten zitten op de zitstok of op een blok; de grootte en inrichting van een volière, gebruik maken van de huif enz. Men draait de zaak om. Of de titel is niet juist: welzijn van roofvogels in gevangenschap, had het moeten heten? Want die roofvogels  zitten al in gevangenschap; dus ze moeten het goed hebben; daarmee ben ik het natuurlijk eens. Maar het moet eens stoppen; er komen steeds meer roofvogels en uilen in gevangenschap bij! Met dit soort rapporten en opmerkingen van de dierenbescherming, streeft men het doel voorbij!!!
Dat hebben we onlangs gemeente Eindhoven duidelijk willen maken, die jarenlang roofvogelpark Falconcrest gratis onderdak gaf, zonder vergunningen. En een dezer dagen daar pas over beslist.                                                                                             Vaak zie je al op de website of via facebook, van valkerijen die aan roofvogelshows doen; hoe de vogels, vaak in erbarmelijke toestand, gehuisvest zijn. Ook Falconcrest, die de roofvogels kort aangebonden houdt, met meerdere soorten vlak bij elkaar. Te kleine hokken tegenover elkaar, waar ze ook in vastgebonden zitten. Kleine uilen in een zangvogel-volière; vol met opstaande dode takken er in. Geen vliegmogelijkheid; en als ze vliegen, hebben ze kans hun verenpak te beschadigen! Natuurlijk hebben deze vogels meer baat bij grote volières; maar waarom heeft Falconcrest dat dan niet eerder in orde gebracht? Dit soort wantoestanden zijn het gevolg van onduidelijke of geen regels en geen toezicht of de juiste controles. Alkmaar noemt wel de Wet Dieren; maar ik vraag me af of deze wet wel op dit soort vogels slaat. Ziet U iets wat niet mag; maak een foto, en bel direct 144, en zorg dat er een melding van gemaakt wordt. Dit dierenleed moet echt eens stoppen. Geef geen mogelijkheden op uitbreiding van roofvogelshows, roofvogelparken e.d. We  moeten door blijven gaan met informatie verspreiden over de nadelen van roofvogel- en uilenshows en de misstanden bij roofvogels en uilen in gevangenschap. Ook diverse dierenwelzijnsorganisaties mogen wel wat actiever worden in het naar buiten brengen hiervan. Als je kijkt naar hun websites ( op de uilen- en roof-/vogelwerkgroepen na) vindt je niets, of te weinig informatie over roofvogels en uilen in gevangenschap. Ook daar kunnen we met ons allen verandering in brengen.  Hoe meer organisaties met dit onderwerp bezig zijn; des te meer bekendheid krijgt dit. Wie doet er mee? Mijn ervaring is, dat, als je eenmaal contact hebt gehad; men toch wel benieuwd is naar wat er allemaal speelt. Zo heb ik al veel kunnen gebruiken uit de inventarisatie misstanden bij  roofvogels en uilen in gevangenschap. Maar er is meer te vinden op dit gebied en mij ontbreekt de tijd dit allemaal uit te zoeken. Als je het leuk vindt om mee te helpen inventariseren; meldt je aan, alsjeblieft. Alle hulp is welkom. Alles op vrijwillige basis, met als doel:
niet nog meer roofvogels en uilen: GEKOOID EN GEKETEND!
Ook actie- / informatie-brievenschrijvers/-schrijfsters, zijn welkom.