• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Werkgroep Roofvogels en Uilen .

De werkgroep Roofvogels en Uilen houdt zich bezig met het monitoren van de roofvogelstand in ons werkgebied , het plaatsen en onderhouden van nestfaciliteiten en het ringen van jonge vogels . De werkgroep bestaat uit ongeveer 15 personen en daarin vervullen we allemaal een bepaalde taak . Het werkgebied van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is in regio’s verdeeld en binnen elke regio zijn mensen van onze werkgroep actief . We hebben een mooie vogelstand in ons werkgebied en we doen ons best om deze zowel te behouden als waar mogelijk te verbeteren . Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we al heel veel nestkasten opgehangen , proberen de leefgebieden / biotopen van de vogels uit te breiden , de onnodige kap van bomen tegen te gaan en het vernietigen van rietpercelen te voorkomen .

Werkzaamheden werkgroep :

Eind winter en vroege voorjaar : Nestkasten schoonmaken en onderhouden / vervangen .
Voorjaar : controlerondes uitvoeren langs de nestkasten en alle andere mogelijke nestplaatsen
in ons werkgebied . Dit is een tijdrovend karwei .
Tweede deel voorjaar en vroege zomer : Het controleren van de nesten op de aanwezigheid van eieren en eventueel al pas geboren vogels .
Rest zomer : Het ringen van jonge vogels en het noteren van zoveel mogelijk nestresultaten in ons werkgebied en deze doorgeven aan de diverse instanties ( zoals de SOVON ).Verder staan wij ook op de open landbouwdagen met een stand om ons werk nader toe te lichten .Voor het begin van de controlerondes en na het ringseizoen komen we als werkgroep bij elkaar om alle zaken te bespreken die met ons werk te maken hebben en afspraken te maken voor het volgende seizoen .
Binnen de werkgroep maken we gebruik van de volgende kennis :
** Gediplomeerde ringers
** Gediplomeerde klimmers
** Steun van de Poelboerderij en Natuurmonumenten
** Veel enthousiaste en getrainde ogen in het veld

Promotiefilm werkgroep Roofvogels en Uilen

VOORLICHTINGSPANEEL ROOFVOGELS IN HET WORMER EN JISPERVELD

In 2013 heeft de gemeente Wormer het eiland „Kneppelsoord” aan het Zwet ingericht voor recreatie en voorlichting over het Wormer- en Jisperveld. Kneppelsoord is alleen per boot te bereiken. Er is een aanlegsteiger, picnictafel, een kijkwand en een vogelplas. Een pad voert langs diverse voorlichtingspanelen met uitleg over het ontstaan en de flora en fauna van het veld. Een voorlichtingspaneel gaat speciaal over de roofvogels in het veld. 

Voorlichting over Roofvogels in het Wormer- en Jisperveld.

In 2013 heeft de gemeente Wormer het eiland „Kneppelsoord” aan het Zwet ingericht voor recreatie en voorlichting over het Wormer- en Jisperveld. Kneppelsoord is alleen per boot te bereiken. Er is een aanlegsteiger, picnictafel, een kijkwand en een vogelplas. Een pad voert langs diverse voorlichtingspanelen met uitleg over het ontstaan en de flora en fauna van het veld. Een voorlichtingspaneel gaat speciaal over de roofvogels in het veld met de volgende tekst.

ROOFVOGELS IN HET WORMER EN JISPERVELD

In en rond het veld broeden en jagen ca. 25 paar roofvogels. De meest voorkomende zijn Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk, die hoofdzakelijk jagen op woel-, veld- , spitsmuizen en mollen. Van Slechtvalk, Boomvalk, Sperwer en Havik zijn elk een paartje aanwezig, zij jagen vooral op vogels. Elke roofvogelsoort heeft zijn eigen jachtmethode. De Kiekendief jaagt vooral met lage zweefvlucht vlak boven het riet. De Buizerd speurt meestal vanaf een zitplaats (standjacht) of hoog rondjes zwevend naar prooi. De Torenvalk vliegt over het landschap en kan met uv-reflectie van muizenurine de plekken opsporen, waar veel muizen voorkomen. Met bidden (stilstaande vlucht tegen de wind in) wacht hij tot een muis zich laat zien om zich vervolgens als een steen op de muis te laten vallen. Met de valkentand (een kleine uitstulping aan de snavel) wordt de muis met een nekbeet gedood.

Roofvogels zijn nuttig en noodzakelijk voor beperking en gezondhouding van de vele tienduizenden grote vogelbevolking en honderduizenden kleine zoogdieren in het veld. Zij vangen vooral de meest voorkomende, jonge, zieke en zwakke vogels en dieren. Meer info over roofvogels bij het Bezoekerscentrum voor het Wormer- en Jisperveld “De Poelboerderij” www.poelboerderij.nl of de werkgroep Roofvogels en Uilen van de Vogelbeschermingswacht voor de Zaanstreek www.kiekenkaike.nl