• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Opgericht 17 april 1943

Datum : oktober 2011

Zaanse campagne tegen Roofvogel- en Uilenshows.

Geachte geadresseerde,

Graag vragen wij uw aandacht voor onze campagne:

Roofvogels- en Uilen zijn niet voor de show.

Met deze Zaanse campagne sluiten wij aan bij de landelijke acties van Vogelbescherming

Nederland en andere locale vogelwerkgroepen tegen het houden van Roofvogel- en Uilenshows.

In 2010 heeft Vogelbescherming Nederland samen met een vijftal landelijke roofvogel- en uilenwerkgroepen door bureau Ulucus een onderzoek laten uitvoeren of dergelijke vogelshows schadelijk zijn voor zowel de gebruikte vogels als de natuur.

Naar aanleiding van dit rapport hebben al vele organisaties, waaronder alle Noord-Hollandse Vogelwerkgroepen verenigd in de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland), zich tegen roofvogel- en uilenshows uitgesproken. Ook wij als Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

hebben toegezegd dit standpunt actief naar buiten te brengen en zelf ook geen roofvogel- en uilenshows (meer) te organiseren. Daarom benaderen wij diverse Zaanse organisaties, instellingen en bedrijven met dit schrijven en de ingesloten flyer waarin alle argumenten tegen het houden van dergelijke shows vermeld staan. Ons is via publicaties bekend dat in de eerste helft van dit jaar nog diverse roofvogel- en uilenshows in de Zaanstreek zijn gehouden, onder andere in Het Volkspark te Zaandam, bij een tweetaal Zaanse Verzorgingshuizen en onlangs bij een grootbedrijf in planten, tuinartikelen etc.

Met deze roofvogelshow hoopte men meer kopend publiek te trekken. In het kort vermelden wij hieronder de bezwaren tegen het gebruik van roofvogels en uilen voor commerciële doeleinden:

Roofvogel- en uilenshows zijn commerciële aangelegenheden, waarbij onder de dekmantel van educatie geld wordt verdiend over de ruggen van roofvogels en uilen.

Roofvogelshows worden gegeven omdat men denkt daarmee het publiek voor te lichten over roofvogels en uilen. Uit het onderzoek blijkt dat de educatieve waarde van roofvogel- en uilenshows over het algemeen bedroevend is. Daarbij komt dat het karakter van de shows in wezen ecologisch onverantwoord is. Deze shows draaien om het feit dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs kunnen aanraken. Dit is echter tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild. Daar blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd. Ecologisch verantwoorde voorlichting kan nooit in de vorm van een roofvogelshow- of demonstratie.

Roofvogel- en uilenshows bevorderen de wens van mensen om zelf een roofvogel of uil te willen hebben (het zogenaamde ‘Harry Potter-effect’). Het door Ulucus uitgevoerde onderzoek toont aan dat in Nederland een groot en sterk toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen

wordt gehouden en/of verhandeld. Een deel van deze vraag wordt gevoed door in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel wordt dit ook ingevuld door illegale onttrekking van eieren en nestjongen van in het wild broedende vogels. In De Zaanstreek wordt onze Werkgroep Roofvogels en Uilen helaas regelmatig met uitgehaalde nesten geconfronteerd. Roofvogel- en uilenshows zijn nauw verweven met de fok van roofvogels en uilen. Daarbij wordt op grote schaal hybridisatie toegepast. Regelmatig ontsnappen hybride en in gevangenschap gehouden vogels. Deze vogels vormen een gevaar voor de Nederlandse natuur door het risico van faunavervalsing. Ontsnapte hybriden zorgen in toenemende mate voor problemen bij in het wild levende vogels, met name bij valken en kerkuilen. Alleen al in 2010 zijn minimaal 26 Oehoe’s ontsnapt.

Met nachtactieve uilen (zoals kerkuilen, bosuilen en oehoe’s) worden regelmatig overdag en soms in de felle zon shows gehouden. Juist dit is geheel tegennatuurlijk ten opzichte van hun gedrag in het wild. Overdag zitten deze uilen op donkere plekken (kerkuilen vaak in de door ons aangebrachte nestkasten) omdat ze geen fel licht kunnen verdragen. Bovenvermelde argumenten hebben ons tot deze Zaanse actie gebracht. Wij willen u vragen geen roofvogel- en uilenshows te organiseren of, indien u dat in het verleden wel eens gedaan heeft, deze vanaf nu niet meer te willen organiseren.

De gemeentes in ons werkgebied ( Zaanstad, Oostzaan, Wormerland) zullen wij vragen geen vergunningen (voor zover nodig voor een dergelijk evenement) meer af te geven voor het houden van roofvogel- en uilenshows.

Via een actie van de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland heeft het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holand (PWN) onlangs besloten hun jaarlijkse roofvogel- en uilenshow in de duinen bij Castricum vanaf dit jaar niet meer te houden.

In de ingesloten flyer van Vogelbescherming Nederland staan de argumenten tegen roofvogel- en uilenshows nog eens kort en bondig vermeld.

Zeg samen met ons NEE tegen roofvogel- en uilenshows. Dergelijke vogels zijn niet voor de show!

Op de website van Vogelbescherming Nederland is nog meer informatie te vinden. Kijk eens op:

www.vogelbescherming.nl/actueel/campagnes_acties (klik dan op roofvogels en uilen).

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”

Ed Staats