• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Overal in de Zaanstreek broeden de vogels nu volop en dus zijn de medewerkers van onze werkgroep druk doende om nesten op te sporen en de broedsels te tellen cq in kaart te brengen. Ondanks het feit dat we last hebben van de in opkomst zijnde boommarters en de steeds brutaler wordende Nijlganzen hebben we toch weer veel nesten gevonden in ons werkgebied en dat is een goed teken.

Met de spiegelstok kunnen we even snel boven veel nesten kijken en tegenwoordig ook even snel een foto maken en dat helpt ons heel erg met de inventarisatie van de hoeveelheid eieren die op een nest liggen.

Jos vond een Buizerd nest alwaar mamma Buizerd haar vleugels volledig over het nest spreidde bij het zien van de spiegel en haar broedsel compleet voor ons verborgen wist te houden en dat leverde op zich een prachtig plaatje op, maar geen gegevens over haar broedsel en dus bij een volgende controleronde hopelijk meer geluk. Marcel en Peter hebben gezien dat in hun deel van ons werkgebied de Nijlganzen in strijd zijn met de Buizerds voor het gebruik van bestaande nesten en dat er al Buizerds hebben moeten uitwijken naar andere locaties. Jurrian meldde de afgelopen week al jonge Haviken op een nest en voegde een mooi plaatje bij dat bericht!

Rein en Michiel hebben weer veel kerkuilen kasten en Torenvalk kasten gecontroleerd en van de 10 gecontroleerde Kerkuil kasten lagen er in nog maar 2 eieren en in andere kasten lag al wel voedsel opgeslagen en dus goede hoop op meer broedgevallen in de nabije toekomst. Ook hebben ze 21 Torenvalk kasten gecontroleerd en in 12 daarvan lagen eieren en in totaal zijn dat 54 eieren op dit moment en dat is verheugend nieuws.

De afgelopen jaren hebben we veel Torenvalk kasten al moeten voorzien van spijlen, om daarmee de Nijlganzen uit de kasten te houden, maar soms lukt het deze ganzen toch om binnen te dringen in en dergelijk beveiligde kast!

Iets om eens met eigen ogen te willen zien hoe ze daar toch naar binnen kunnen komen! In 1 van onze kasten hebben we gezien dat er een felle strijd gevoerd is door een paartje Torenvalken en een paartje Nijlganzen om het gebruik van deze locatie en de Torenvalken hebben deze strijd gewonnen en zijn nu aan het broeden op hun eieren. Echter zit mamma Torenvalk nu te broeden op 5 van haar eigen eieren en 1 Nijlgans ei!

Dit is een broedgeval dat onze aandacht zeker zal behouden en wij zijn benieuwd wat er straks gaat gebeuren als het Nijlgans ei ook uit zal gaan komen en of de Torenvalk een Koekkoek achtig scenario zal gaan meemaken.

We houden u op de hoogte!