• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

De uilen doen het goed dit jaar!
Nu het broedseizoen alweer enkele tijd op gang is, hebben we een indicatie van de eerste resultaten.
Van diverse kanten vernemen we dat het weer “een goed muizenjaar ”is,
En dat zien we terug in vooral het aantal broedsels van de uilen.
Per vandaag (19 mei) hebben we 5 broedsels van de ransuil kunnen bereiken om jongen te ringen.
Dat is meer dan voorgaande jaren. Dat komt vooral door de melding die we ontvangen van bewoners die een uil op hun erf aantreffen en door de speurzin van onze werkgroepleden.
Jonge ransuilen zijn namelijk al snel in staat om het nest te verlaten. Tot die tijd houden ze zich muisstil en zorgen ervoor dat ze niet of nauwelijks opgemerkt worden.
Als ze groot genoeg zijn, kruipen ze uit het nest en stuntelen over de takken van de ene plek naar de andere. We noemen ze dan ook “takkelingen” en vanaf dat moment zien en horen we ze wel, maar zijn ze bijna nooit meer door ons te bereiken.
Een en ander houdt in, dat we tot nu toe 20 jonge ransuilen van een ring hebben kunnen voorzien.
Ten opzichte van vorige jaren een bijzonder hoog aantal.

Evenzo manifesteert de kerkuil zich dit jaar tot een ware muizenvang-kunstenaar.
Verspreid over ons werkgebied in de Zaanstreek hebben we tot nu toe 14 broedsels aangetroffen,
Een aantal dat nog niet eerder is bereikt en op enkele vaste adressen waar de kerkuil normliter broedt, zijn ze nog niet aangetroffen. Dus wie weet…
Opvallend hierbij is dat ook nieuwe adressen broedsels van deze uilensoort huisvesten.
Op een van de adressen hangt de kerkuilkast zelfs al 21 (!) jaar, zonder dat daar ooit eerder sporen van een kerkuil zijn aangetroffen. Bij controle van een torenvalkast, die op hetzelfde adres hangt, dacht ik: ”laat ik toch maar eens naar de kast kijken, je weet maar nooit”. De boer waar de kast hangt, is namelijk gestopt met de bedrijfsvoering en de stal is leeg en dus rustig. Ik stond perplex toen ik de hele grond bezaaid zag met uitwerpselen van de uil en van de enorme hoeveelheid braakballen die door de stal heen verspreid lagen.
Een blik in de kast leerde dat er 4 al grote jongen , samen met mamma uil aanwezig waren.
Geduld is dus in deze een schone zaak gebleken!
Dat het een bijzonder goed muizenjaar is, zoals ik eerder opmerkte, bleek bij controle van een kerkuilkast, waarin maar liefst 40(!) muizenlijkjes lagen. Op zich al bijzonder, maar alle muisjes lagen netjes op een rij en de neusjes van de muizen wezen allemaal dezelfde kant op! Een kieskeurig uilenvrouwtje waarschijnlijk…..

Ook de torenvalk doet het goed, met enkele broedsels van 7 eieren, wat voor deze soort een bijzonder hoog aantal is.
Maxima van 6 waren tot nu toe gebruikelijker.
Over het aantal broedsels van deze soort en van de andere roofvogels die wij monitoren, heb ik op dit moment nog geen informatie, maar via deze site wordt u hiervan zeker op de hoogte gehouden

Rein Beentjes 19-5-2019