• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Na een geslaagde avond vorige week waren Jasja en Stef weer naar ons toe komen rijden om aan deel 2 van dit onderzoek te kunnen beginnen.

Dit houdt voor vanavond in dat we bij de tweede kast van vorige week de moeder gaan voorzien van de GPS logger en bij de eerste kast van vorige week de moeder nu gaan verlossen van haar GPS logger en dat de vader nu voorzien gaat worden van een vers opgeladen GPS logger. Bij aankomst op de tweede locatie zagen we de vader uit een nabij gelegen schuur weg vliegen en zat de moeder netjes bij haar jonge kroost in de kast en kon voorzichtig gepakt worden en aan Jasja en Stef overgedragen worden. Ondertussen gingen Rein en Peter aan de gang met het ringen van de twee jonkies die in het nest zaten.

Alvorens over te gaan tot het aanbrengen van de zender wordt deze mooie dame eerst gecontroleerd, gemeten en gewogen en werd gezond verklaard en dus konden ze starten met het aanbrengen van de zender.

De jonge kerkuilen zijn net oud genoeg om te kunnen worden geringd en dus konden Rein en Peter dit klusje meteen klaren.

Hier wordt de breekbeveiliging met een dunne draad vastgezet, waarna de losse stukjes doorgeknipt kunnen worden en het geheel met een druppeltje lijm gezekerd zal worden en daarom ligt er ook een klein stukje karton onder de knoop, zodat er geen lijmresten op de veren kunnen komen en er ook geen enkel veertje kapot geknipt zou kunnen worden. Alles voor de veiligheid van de vogel.

Ze is klaar om weer losgelaten te gaan worden en wordt meteen weer bij haar kroost terug geplaatst in de kast. De dame die vorige week vrijdag met een logger is gaan vliegen heeft hele mooie data doorgezonden en daarover zal later een separaat artikel op de site worden geplaatst. Haar vliegroutes, afstanden en de prooien die ze meegenomen heeft naar de kast zijn netjes geregistreerd en de foto's bij binnenkomst in de kast zijn ook goed gelukt!

Prachtige opnames zo van de binnenkomst in de kast en we zijn zeer benieuwd naar de uiteindelijke resultaten!

Het zou een lange avond gaan worden bij kast nummer 1, want bij aankomst zat mamma Kerkuil netjes in de kast en kon eruit gehaald worden en van haar GPS logger ontdaan worden en dze was netjes blijven zitten de afgelopen week. Na een controle van de gezondheid van de moeder en een controle op de groei van haar kroost in deze week kon er ook even gekeken worden naar ons probleemkindje van vorige week, die toen een grote korst over de kop had en eigenlijk ten dode opgeschreven was, mits deze niet geholpen zou worden.

Zo zag het arme kind eruit vorige week en met veel geduld en liefde is er toen een poging gedaan om zo veel mogelijk te verwijderen en nadat dit gelukt was is deze uil weer terug gezet bij zijn 4 broertjes/zusjes, in de hoop dat het zich zou gaan verbeteren deze week. Zie hier het resultaat!

Foto's als deze doet je hart toch wel een vreugdesprongetje maken hoor! Het beestje heeft zich prima hersteld en ook de ogen zien er goed uit, dus deze gaat het echt wel redden nu!

Hier liggen de 5 goed doorvoede jonkies even buiten de kast en zullen spoedig weer terug geplaatst worden bij de moeder en daarna gaat het wachten beginnen......

Het wachten is nu op Pappa kerkuil, die zich ergens in de buurt moet bevinden en tegen donker op jacht zal gaan en prooien zal gaan afleveren in de kast. Uren gaan voorbij en eindelijk registreerd de camera in de kast de binnenkomst van pappa om 23.55 uur en dus kan er eindelijk verder gegaan worden met het werk. Pappa kerkuil wordt uit de kast gehaald en voorzien van een GPS logger en ook zijn jachtresultaten zullen voor een week geregistreerd gaan worden.

Het is al ver na 01.00 uur als de operatie van vandaag afgesloten kan worden en een ieder naar huis zal kunnen gaan. Volgende week deel 3 en dan wordt de moeder van kast 2 ontdaan van haar zender en ook zal daarna weer het wachten op pappa bij kast 1 weer gaan beginnen, om hem ook weer van zijn zender te kunnen ontdoen. Hopelijk zullen beide kerkuilen deze week mooie gegevens gaan leveren voor het onderzoek!