• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

OMROP FRYSLÂN besteedde op 6 februari 2018 aandacht aan het hoge aantal verkeersslachtoffers onder kerkuilen via een interview met de Friese uilenkenner Johan de Jong. De NOS nam het bericht over en plaatste het ook op de website. Wij delen het artikel ook graag met u.

Johan de Jong
Johan de Jong, links het nieuwe paaltje OMROP FRYSLÂN

Een simpel paaltje van twee meter hoog met een dwarsligger erop. Dat is volgens de Friese bioloog en uilenonderzoeker Johan de Jong de oplossing voor het relatief groot aantal kerkuilen dat wordt doodgereden in het verkeer. De Jongs idee lijkt te werken. Sinds er een paar van die paaltjes langs de snelweg A7 bij Beetsterzwaag staan, is het aantal kerkuilen dat wordt doodgereden gedaald van dertig naar twee per jaar.

Paaltje naar paaltje

"Bij het jagen gaan kerkuilen altijd van paaltje naar paaltje," legt De Jong bij Omrop Fryslân uit. "Maar bij de wegen stonden alleen die bekende groene hectometerpaaltjes. Lang niet hoog genoeg. Als ze daar vanaf vliegen, zitten ze veel te laag en worden ze vrijwel zeker aangereden. Ook al omdat ze niet snel vliegen, hooguit vijftien kilometer per uur." De uilenkenner schat dat 60, misschien wel 65 procent van de kerkuilen zo in het verkeer om het leven kwam. 

De Jong werkte vijf jaar aan de oplossing: een paaltje van zo'n twee meter hoog dat een paar meter verderop in de berm wordt geplaatst. Met een dwarsligger op de kop - waarop de kerkuil rustig kan staan en zijn prooi kan observeren. "Vliegt de uil weg, dan heeft-ie direct hoogte genoeg om over het verkeer heen te vliegen," aldus De Jong.

Nog geen drie seconden

Tegelijk ontwierp de bioloog ook een klein rolletje, voor bovenop de hectometerpaaltjes. Dat rolletje maakt het voor de kerkuil eigenlijk onmogelijk om toch nog op die groene, lage paaltjes plaats te nemen. "Ik denk dat ze nog geen drie seconden stand houden. Nog geen twee!" lacht hij. Voor die tijd hebben ze allang hun toevlucht gezocht op de nieuwe paaltjes verderop.

Nu de proef die hij samen met Rijkswaterstaat deed bij de A7 succesvol lijkt te zijn, wil De Jong snel ook elders in het land aan de gang. Maar gemakkelijk wordt dat niet, vreest hij, omdat er met boeren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en allerlei andere eigenaren van land langs de wegen onderhandeld moet worden.

Rollertje op hectometerpaaltje
Een rolletje op een hectometerpaaltje Bron: OMROP FRYSLÂN