• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Op 6 mei jl. hebben Michiel en ik op een al jaren succesvol adres een kerkuilenkast gecontroleerd en vonden er 4 eieren. De planning was: begin juni nogmaals heen en dan zullen er wel te ringen jongen zijn. Omdat ikzelf met rugproblemen kamp, was in Jos S. vandaag een uitstekende vervanger gevonden. Onder zeer grote belangstelling van de opgetrommelde familie en vrienden beklom Michiel de ladder en constateerde: 2 nog heel kleine jongen van enkele dagen en daarnaast nog 12 (!) eieren. Hij viel nog net niet van zijn hoge plek….

Teleurstelling bij alle gasten, omdat er niet geringd kon worden, hetgeen op dit adres altijd een feest is,  en grote vraagtekens boven onze hoofden. Hoe is dit nou mogelijk?

We hebben als volgt deze situatie geevalueerd: Op 5 april bij de eerste controle op dit adres, vonden we een kast zonder legsel, maar wel met 14 muizen. Dit moet de “bruidsschat” geweest zijn die man kerkuil heeft verzorgd om zijn vrouwtje op te vetten en tot leg uit te nodigen. Op 6 mei vonden we de leg van de toen afgelopen week en vrouwtje KU is lustig gaan doorleggen. Na deze 4 eieren heeft mevrouw er nog maar liefst 10 geproduceerd. Een voor ons team (en ik denk voor menig ander) een geweldig record. Tot nu toe was ons grootste nest 9 grootgebrachte jonge Kerkuilen. Vader en moeder KU moeten nu nog wel laten zien dat ze, als alle eieren tenminste uitkomen,  hun kroost kunnen grootbrengen. De hoeveelheid gevonden muizen in onze omgeving doet het beste vermoeden, maar we zijn razend nieuwsgierig hoe deze uitzonderlijke situatie zich ontwikkelt. Gelukkig konden we nadien de gasten nog verblijden met 5 jonge torenvalken, die op hetzelfde adres aanwezig waren en op het punt stonden uit te vliegen. We houden u op de hoogte……….

Groet van een paar trotse (maar ook zeer verbaasde) kastbeheerders, Rein en Michiel (samen met invalkracht Jos S.)

's Avonds zijn we nog naar de Boerencamping geweest om de aldaar hangende Kerkuilenkast te gaan bekijken en de aanwezige jonge vogels te gaan ringen. We troffen 5 gezonde jonge kerkuilen aan en deze hebben we, onder toeziend oog van de camping gasten, van een ring voorzien.

Terwijl het nog 24,5 graden was op de weegschaal bleek dit exemplaar de jongste van de 5 te zijn, maar niet de lichtste. Nadat we de jonge uilen weer terug gezet hadden in de kast zijn we nog naar de kast gereden, waar eerst 5 Torenvalk eieren in lagen en bij de volgende controle nog slechhts 2 aanwezig waren. Bij aankomst vanavond kwam er eerst 1 volwassen kerkuil uitgevlogen en bleek er nog een tweede in de kast te zitten, maar geen enkel spoor meer van de Torenvalken en hun eieren. Het blijft een vreemd verhaal. Terwijl de zon wegzakte achter de bewolking sloten we deze ringdag af.

Tekst : Rein en Jos , Fotografie © Jos Spijkerman