• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

2021 was het tweede Corona broedjaar, waarin we niet bij alle kasten konden komen die we hebben hangen vanwege bezoekbeperkingen en dergelijke.
Hierdoor zijn de cijfers van deze twee broedjaren wat moeilijker in context te zetten met die van de jaren er voor.

broedgegevens 2021

De cijfers zijn best grillig als je naar het staatje kijkt en waar we veel minder jonge Torenvalken mochten verwelkomen deden de kerkuilen het weer redelijk goed en hadden we maar 1 geregistreerd Ransuilen nest in ons werkgebied. 2020 en 2021 zijn voorbij en we kijken vol goede moed naar het broedseizoen van 2022 en hopen weer op betere broedcijfers en meer nestbezoeken om de jongen te kunnen tellen, te controleren en te ringen.

2022 3

Verse nestkasten zijn weer her en der opgehangen en ook veel oudere kasten zijn vervangen door nieuwe, zoals deze steenuilen kast.
Hieronder een aantal foto's van de werkzaamheden die dit voorjaar gedaan zijn.

2022 4

2022 5

2022 8

2022 7

2022 9

2022 10

Op de foto's zien we de plaatsing van Torenvalk kasten, een Kerkuilen kast en de onderste is een verse Slechtvalken kast in ons werkgebied.
Ondertussen zijn veel van deze kasten al bezet met broedsels en zijn de leden van de werkgroep al druk doende met de controles.