• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

De uilen doen het goed dit jaar!
Nu het broedseizoen alweer enkele tijd op gang is, hebben we een indicatie van de eerste resultaten.
Van diverse kanten vernemen we dat het weer “een goed muizenjaar ”is,
En dat zien we terug in vooral het aantal broedsels van de uilen.
Per vandaag (19 mei) hebben we 5 broedsels van de ransuil kunnen bereiken om jongen te ringen.
Dat is meer dan voorgaande jaren. Dat komt vooral door de melding die we ontvangen van bewoners die een uil op hun erf aantreffen en door de speurzin van onze werkgroepleden.
Jonge ransuilen zijn namelijk al snel in staat om het nest te verlaten. Tot die tijd houden ze zich muisstil en zorgen ervoor dat ze niet of nauwelijks opgemerkt worden.
Als ze groot genoeg zijn, kruipen ze uit het nest en stuntelen over de takken van de ene plek naar de andere. We noemen ze dan ook “takkelingen” en vanaf dat moment zien en horen we ze wel, maar zijn ze bijna nooit meer door ons te bereiken.
Een en ander houdt in, dat we tot nu toe 20 jonge ransuilen van een ring hebben kunnen voorzien.
Ten opzichte van vorige jaren een bijzonder hoog aantal.

Evenzo manifesteert de kerkuil zich dit jaar tot een ware muizenvang-kunstenaar.
Verspreid over ons werkgebied in de Zaanstreek hebben we tot nu toe 14 broedsels aangetroffen,
Een aantal dat nog niet eerder is bereikt en op enkele vaste adressen waar de kerkuil normliter broedt, zijn ze nog niet aangetroffen. Dus wie weet…
Opvallend hierbij is dat ook nieuwe adressen broedsels van deze uilensoort huisvesten.
Op een van de adressen hangt de kerkuilkast zelfs al 21 (!) jaar, zonder dat daar ooit eerder sporen van een kerkuil zijn aangetroffen. Bij controle van een torenvalkast, die op hetzelfde adres hangt, dacht ik: ”laat ik toch maar eens naar de kast kijken, je weet maar nooit”. De boer waar de kast hangt, is namelijk gestopt met de bedrijfsvoering en de stal is leeg en dus rustig. Ik stond perplex toen ik de hele grond bezaaid zag met uitwerpselen van de uil en van de enorme hoeveelheid braakballen die door de stal heen verspreid lagen.
Een blik in de kast leerde dat er 4 al grote jongen , samen met mamma uil aanwezig waren.
Geduld is dus in deze een schone zaak gebleken!
Dat het een bijzonder goed muizenjaar is, zoals ik eerder opmerkte, bleek bij controle van een kerkuilkast, waarin maar liefst 40(!) muizenlijkjes lagen. Op zich al bijzonder, maar alle muisjes lagen netjes op een rij en de neusjes van de muizen wezen allemaal dezelfde kant op! Een kieskeurig uilenvrouwtje waarschijnlijk…..

Ook de torenvalk doet het goed, met enkele broedsels van 7 eieren, wat voor deze soort een bijzonder hoog aantal is.
Maxima van 6 waren tot nu toe gebruikelijker.
Over het aantal broedsels van deze soort en van de andere roofvogels die wij monitoren, heb ik op dit moment nog geen informatie, maar via deze site wordt u hiervan zeker op de hoogte gehouden

Rein Beentjes 19-5-2019

Er was een discussie enkele jaren geleden:

" Zullen we die kast niet eens weghalen, hij hangt er al zoooo lang en er heeft nog nooit ook maar iets ingezeten" 

" Zullen we hem niet gewoon laten hangen, je weet immers maar nooit"  was het antwoord

Besloten werd om de kast toch maar te laten hangen. Nooit iets anders gezien als spinnewebben voor het invlieggat. De boer in kwestie is reeds gestopt met werken , de schuur staat leeg en wat zien we nu ineens in het eerste jaar daarna: een nestgeval!!

Zo zie je maar weer; geduld...geduld...geduld...

De kast hangt er volgens de boer al 25 jaar en nu dus voor het eerst een broedgeval van kerkuilen in deze kast.

Voor de rest komen de eerste bevindingen vanuit het veld binnen en hebbben we al weer te maken met veel nestgevallen in onze regio en belooft het weer een mooi voorjaar te gaan worden. Dit jaar hebben we ineens meerdere Ransuilen nesten in de peiling en nu al 2 nesten geringd en dat is meer als het hele vorige seizoen, en we zijn er nog niet!

Ook de Buizerds, Haviken en Torenvalken zijn weer goed in beeld en we missen nog gegevens van de Sperwers en Kiekendieven.

De Kerkuilen zijn ook druk bezig en in de regio Wijdewormer 2 nesten Steenuilen en ook daar zijn we heel erg blij mee.

Vliegtuigen worden altijd gecontroleerd voordat ze gaan vliegen en bij Virgin Australia vonden ze iets aparts in een van de motoren tijdens deze controleronde; een Barnowl! ( kerkuil )

Ook in de Zaanstreek krijgen wij regelmatig meldingen van Uilen die ineens ergens gespot worden en wij zijn erg blij met deze meldingen. Het kan hier gaan om losse waarnemingen en ook om nestgevallen en wij bewaren al deze gegevens en zo helpt dat om ons een beeld te geven van de hoeveelheid aan Uilen die zich in ons werkgebied bevinden en waar we nestgevallen kunnen tegenkomen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Roofvogels in de regio en ook mogelijke nestgevallen hiervan horen we graag, zodat we deze kunnen gaan controleren. U kunt ons mailen op het volgende email adres:

 

Ransuilen verrassen nog wel eens door vroege nestgevallen en vaak zijn wij te laat ter plekke om ze nog te kunnen ringen, maar omdat we vorig jaar nog net op tijd waren om dit nest te kunnen ringen werd deze locatie nu goed in de gaten gehouden en konden we het paartje in de gaten houden en werden er in maart 5 eieren gezien op het nest en zijn we dinsdagavond 23 april terug gegaan naar het nest om de jongen te gaan ringen.

Goed verscholen zit moeder en 1 jong op het nest en houden ons goed in de gaten, terwijl wij de ladder en de ringspullen klaar maken.

Bij het plaatsen van de ladder vloog mama meteen weg naar een naburige boom en bleef het jong ons aan zitten kijken vanaf het nest.

Lees meer: Ransuilen geringd Assendelft

De Kerkuil doet zijn naam eer aan.

Dat de Kerkuil in het Engels “Barnowl” heet, weten de meesten wel. 

Zo genoemd omdat deze uilensoort meestal in schuren (Boerenschuren) broedt.

In Nederland hebben ze de naam gekregen, omdat ze vaak in hoge gebouwen en in (Kerk torens verbleven en hun jongen groot brachten.

In latere tijd zijn door het hele land heen nestkasten geplaatst, veelal in boerenschuren, om de uilenstand in ons land een opkikker te geven en dat is goed gelukt.

Ook in de Zaanstreek doet de uil op dit moment zijn naam eer aan, omdat,  voorzover wij weten,  voor het eerst in de Zaanse geschiedenis van Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”, een uilenpaar drie jongen aan het grootbrengen is in een kerkgebouw.

Vanuit veiligheidsoverwegingen verklappen we niet, welke kerk deze eer mag genieten.

We houden u op de Hoogte.

Rein Beentjes