• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Het voorjaar is aanstaande en ook binnen onze werkgroep is iedereen al weer uit de winterslaap ontwaakt en worden de nestkasten reeds nagelopen en waar nodig schoongemaakt/vervangen. Baltsende vogels in de lucht doen onze harten al weer sneller slaan en het wachten is weer op de eerste nestgevallen om mee aan de slag te kunnen gaan. De voorjaarsvergadering van de werggroep is weer achter de rug en we gaan er weer een mooi vogeljaar van maken.Vrijwilligers van onze werkgroep zijn ook betrokken bij andere activiteiten binnen de vogelwacht en ook daarbuiten, waaronder bij de Heemtuin te Zaandam.

De Heemtuin is een pareltje in het Burgermeester in 't Veldpark en is geopend vanaf 15 maart t/m 31 oktober op zondag t/m vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur en vanaf 1 november t/m 14 maart van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. Zondag 18 maart is dus de eerste zondagopening van het seizoen en vanaf deze zondag gaan de activiteiten ook weer beginnen. Kijk voor informatie en het programma op de website van de heemtuin: www. zaansnatuurmilieucentrum.nl.

Yvonne was al even wezen kijken bij het aldaar woonachtige Sperwer paartje en werd getracteerd op de voorjaarskriebels van het stelletje!

We hopen dat ze ook dit jaar weer een aantal jongen zullen gaan voortbrengen!

Ook dit jaar zijn de camera's weer aan gegaan bij de nestkasten van de vogelbescherming Nederland en wel vanaf 18 februari.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

De bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk en zeearend zijn reeds te volgen en we hopen weer op veel mooie beelden en een goed broedseizoen

OMROP FRYSLÂN besteedde op 6 februari 2018 aandacht aan het hoge aantal verkeersslachtoffers onder kerkuilen via een interview met de Friese uilenkenner Johan de Jong. De NOS nam het bericht over en plaatste het ook op de website. Wij delen het artikel ook graag met u.

Johan de Jong
Johan de Jong, links het nieuwe paaltje OMROP FRYSLÂN

Een simpel paaltje van twee meter hoog met een dwarsligger erop. Dat is volgens de Friese bioloog en uilenonderzoeker Johan de Jong de oplossing voor het relatief groot aantal kerkuilen dat wordt doodgereden in het verkeer. De Jongs idee lijkt te werken. Sinds er een paar van die paaltjes langs de snelweg A7 bij Beetsterzwaag staan, is het aantal kerkuilen dat wordt doodgereden gedaald van dertig naar twee per jaar.

Paaltje naar paaltje

"Bij het jagen gaan kerkuilen altijd van paaltje naar paaltje," legt De Jong bij Omrop Fryslân uit. "Maar bij de wegen stonden alleen die bekende groene hectometerpaaltjes. Lang niet hoog genoeg. Als ze daar vanaf vliegen, zitten ze veel te laag en worden ze vrijwel zeker aangereden. Ook al omdat ze niet snel vliegen, hooguit vijftien kilometer per uur." De uilenkenner schat dat 60, misschien wel 65 procent van de kerkuilen zo in het verkeer om het leven kwam. 

Lees meer: Uilenkenner Johan de Jong: "Simpel paaltje is redding voor de kerkuil"

Onze werkgroep spant zich al jaren in om de aantallen en het broedsucces van vele soorten roofvogels en uilen in de Zaanstreek “op te krikken”. Via monitoring en het ringen en registreren van de jongen krijgen we een goed inzicht in de toe- dan wel afname van de diverse soorten door de jaren heen. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat veel vogels een lage gemiddelde leeftijd behalen. Veel jongen overlijden in het eerste of tweede kalenderjaar. De oorzaken van de vroege sterfte zijn divers:

  • de jongen leren niet om goed te jagen;
  • slechte weersomstandigheden;
  • predatie door andere vogels en dieren;
  • het verkeer

Vooral het steeds drukker wordende verkeer blijkt veel slachtoffers onder roofvogels en uilen te veroorzaken. Vooral de kerkuil is een bijzonder kwetsbare soort. Kerkuilen fourageren graag in bermen langs de weg. Deze bermen zijn vaak bloemrijk en vormen een aantrekkelijke biotoop voor muizen, het belangrijkste voedsel van de kerkuil.

Dierecoloog Jasja Dekker was afgelopen te gast bij onze werkgroep en praatte ons bij over zijn onderzoek naar kerkuilen. Daarbij kwamen ook de belangrijkste doodsoorzaken ter sprake. Jasja heeft onderzocht hoe de hoge sterfte van de uilen door verkeersongelukken terug gedrongen kan worden. 

Lees meer: Verkeer belangrijke doodsoorzaak kerkuilen

Werkgroep roofvogels- en uilen Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Resultaten van het broedseizoen 2017 door Rein Beentjes


Het schema in dit artikel geeft aan dat het afgelopen broedseizoen er een geweest is met wisselende successen, doch vooral van tegenvallende resultaten in vergelijking tot het vorige seizoen. De tabel geeft het totaal weer van uitgevlogen jongen (geringd en ongeringd). Vooral de boombroeders hebben flinke tikken gehad. Als oorzaak hiervan wijzen wij aan het koude voorjaar, waardoor het broeden slechts langzaam en laat op gang kwam, plus de storm op het moment dat de bomen al volop in blad stonden en er diverse nesten zijn verwaaid. 

Lees meer: Broedresultaten 2017