• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Na een geslaagde avond vorige week waren Jasja en Stef weer naar ons toe komen rijden om aan deel 2 van dit onderzoek te kunnen beginnen.

Dit houdt voor vanavond in dat we bij de tweede kast van vorige week de moeder gaan voorzien van de GPS logger en bij de eerste kast van vorige week de moeder nu gaan verlossen van haar GPS logger en dat de vader nu voorzien gaat worden van een vers opgeladen GPS logger. Bij aankomst op de tweede locatie zagen we de vader uit een nabij gelegen schuur weg vliegen en zat de moeder netjes bij haar jonge kroost in de kast en kon voorzichtig gepakt worden en aan Jasja en Stef overgedragen worden. Ondertussen gingen Rein en Peter aan de gang met het ringen van de twee jonkies die in het nest zaten.

Alvorens over te gaan tot het aanbrengen van de zender wordt deze mooie dame eerst gecontroleerd, gemeten en gewogen en werd gezond verklaard en dus konden ze starten met het aanbrengen van de zender.

Lees meer: Zenderproject Kerkuilen deel 2

Bij een gezin in Westzaan gebeurde afgelopen dinsdagmiddag iets wat je niet elke dag tegenkomt; een uil in de tuin!

De kinderen vonden een jonge Ransuil in de tuin en na overleg met de ouders werd de dierenambulance gebeld en die belden onze werkgroep op en zo spoedde Jos Blakenburg zich naar Westzaan om zich over deze jonge uil te ontfermen. Hij had zijn ringspullen mee en kon deze takkeling meten, wegen en ringen en daarna weer terug zetten op een tak in de boom voor het huis. Boven in deze boom had hij reeds het nest gezien en daar waren meer jonge Ransuilen op te zien en dus de hulptroepen opgeroepen voor de avond en zo werd het ineens een leuke en gezellige ringsessie!

De jonge uil tijdelijk even in een doos gestopt die middag, in afwachting op wat er komen ging.

Lees meer: Ineens heb je een uil in de tuin

Vrijdag 26 mei was voor ons de eerste grote dag in dit project, want vandaag komen Jasja Dekker en Stef van Rijn de eerste kerkuil voorzien van een GPS logger. Met deze zender kunnen ze de fequentie bepalen van het vangen van een prooi, de actieradius van de vogel en er wordt ook meteen een camera in de kast gemonteerd om het een en ander op beeld vast te leggen. Nadat we op de verzamelplek waren aangekomen zijn we doorgereden naar de locatie van deze Kerkuil kast en daar wachte Jan Evers ook al op ons en was de ploeg compleet. Allereerst werd de uitvliegopening van de kast geblokkeerd, zodat we in de kast konden kijken of er een ouder aanwezig was en gelukkig was Mamma kerkuil present en kon Jurrian die voorzichtig uit de kast halen en aan Jasja en Stef geven om de zender te gaan bevestigen. Daarna haalde Jurrian de 5 jonge kerkuilen uit de kast en konden Rein en Jos aan de slag met het meten, wegen en ringen van deze jonge vogels.

Lees meer: Zenderproject Kerkuilen van start

Slechtvalken nieuws!

Op de avond van 24 april 2017 is Blue Jewel, dochter van Slechtvalk "VJ" ( geboren op de maasvlakte in 2011 ) en vader "LU" ( geboren op de hemcentrale in 2014 ) geringd bij de Hemcentrale van Amsterdam. Haar broer of zus heeft de eerste weken niet weten te doorstaan en heeft waarschijnlijk door verstikking of iets dergelijks het leven gelaten. Het reilen en zeilen van het gezin is nog via de NUON site te volgen.

Vader "LU" is de zoon van moeder "VJ" en heeft zijn eerste jaar na geboorte bij zijn ouders op de hemcentrale doorgebracht. Uiteindelijk heeft hij daar zijn eigen vader verdreven en heeft nu voor het tweede jaar op rij een broedsel met zijn eigen moeder. Zo kan het vergaan in de Slechtvalken wereld.

Marc van Bakel. Foto's Roely Bos.

Vanuit de betrekkelijke rust van het vroege voorjaar zitten we nu al in de volle drukte en zijn de eerste jonge vogels al zelfs geringd!

Marc heeft de jonge Slechtvalk van de Hemcentrale al mogen ringen en hopelijk kunnen we daar nog wat foto's van plaatsen later deze week. Verdere nestcontroles hebben al weer voldoende positieve resultaten opgeleverd en hieronder laten we even een paar foto's zien van wat we aangetroffen hebben:

Jonge Steenuilen

Jonge kerkuilen met moeder kerkuil ook in de kast aanwezig

Pas geboren Torenvalken

Pas geboren Kerkuilen

Afgelopen week kregen we het bericht van een boer dat op de bij hun hangende Torenvalk kast een Nijlgans zat te broeden en vrijdagmorgen zijn we daar naar toe gegaan en bij benadering van de kast kwam haar koppie al omhoog om ons in de gaten te houden en bij het plaatsen van de ladder vond de gans het hoog tijd om de kast te gaan verlaten. In de kast troffen we 4 warme eieren aan en die hebben we verwijderd uit de kast en beneden langs de waterkant weer neergelegen. Daarna hebben we het vervuilde zaagsel uit de kast gehaald en vervangen door vers zaagsel en ook meteen twee spijlen voor in invliegopening geplaatst. Hopelijk houdt dit haar verder buiten deze kast.

De komende weken gaan er veel nesten geringd worden en daar zullen we dan weer foto's van gaan plaatsen op de site..