• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Het aantal roofvogels en uilen in de Zaanstreek is de laatste jaren toegenomen, mede door de activiteiten van onze werkgroep Roofvogels en Uilen. De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" laat via een foto-expositie In De Poelboerderij de diverse soorten zien die tegenwoordig in de Zaanstreek voorkomen. Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”. De expositie is vanaf 31 oktober tot eind november te zien in De Hoofdbieb, Westzijde 170A te Zaandam. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 20.30 uur. Zaterdag en zondag van 11.00 – 15.00 uur.

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Guisveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld. Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd. Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen.

Lees meer: Foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek' vanaf 31 oktober tot eind november in De...

Nieuws vanuit het Informatie Punt Uilen & Roofvogels oktober 2016, door Marina Kraaij

Roofvogels en drones
Bij het opsporen naar nieuws en het onderzoek naar misstanden bij uilen en roofvogels in gevangenschap, kwam ik bij een verkoopsite, waar ik onderstaande (cursief gedrukte) tekst vond over verkoop van postduiven als voer voor (show)roofvogels. "Ze zijn geringd; dus zijn ze gezond" werd er geopperd. Dat bracht mij naar de duivenmelker. Roofvogels zijn al lange tijd het mikpunt van de duivenmelkers, die bang zijn dat hun vogels onderweg opgegeten worden. Die haat gaat met de tijd mee. Dit zinnetje, geschreven door een duivenmelker op de “Duivenmarktplaats”, licht ik er even uit. Het gaat over postduiven anti Slechtvalk: “…maar er komt een tijd dat we de nestkasten vernietigen met bijvoorbeeld een drone;  ze zijn al ver gevorderd, eens droppen wij pakketjes die boem doen bij het nest, de tijd zal het leren.”

Lees meer: Roofvogels en Drones

23 Juli was gereserveerd voor een ringsessie van zowel Kerkuilen als Torenvalken en bij deze ringsessie was, op uitnodiging, Camilla Dreef ( TV: in de ban van de Condor & Binnenstebuiten ) aanwezig om dit alles van dichtbij mee te maken. We begonnen op een boerderij waar we zowel een Kerkuilenkast als een Torenvalk kast hebben hangen en terwijl Rein en Michiel de ladder naast de kast tegen de muur aan het plaatsen waren ging Mamma kerkuil van de richel daarboven op de veren en vloog weg vanuit de schuur. Daarna konden de jonge uilen uit de kast gehaald worden en kon het ringen gaan beginnen, onder het toezicht van de boerenfamilie en aanhang, Nico Jonker, Camilla Dreef en enkele werkgroepleden.

Lees meer: Ringsessie met bezoek Camilla Dreef

Dinsdag 12 juli was gereserveerd voor het overdag ringen van een paar nesten en op de locaties waar we gingen ringen zouden ook (school)kinderen aanwezig zijn om het ringwerk van dichtbij mee te kunnen maken en de vogels eens van dichtbij te kunnen zien. We proberen hier elk ringseizoen wel tijd voor vrij te maken, want in onze ogen is educatie de basis om kinderen betrokken te krijgen bij de natuur en het milieu en ze daar het een en ander over te kunnen vertellen. Ons eerste adres was bij een boerenbedrijf alwaar ook een kinderopvang gevestigd is en de kleine hummeltjes keken vol bewondering naar de jonge Torenvalken die vlak onder hun ogen geringd werden door Jos en Rein.

Lees meer: Educatie is de basis

Als werkgroep doen we ons werk en soms zijn daar ook gasten bij aanwezig. We praten dan meestal over kennissen van de betrokken boerderij, soms uit onze eigen kringen, soms via scholen/instellingen en soms vanuit andere hoeken, zoals de pers. We zijn altijd erg terughoudend met het vrijgeven van adressen waar zich nesten bevinden en waar we gaan ringen en wanneer, want uit het verleden hebben we gezien dat daar ook mensen met verkeerde bedoelingen op af kunnen komen. Ook binnen de groep zelf hebben we daar discussies over gehad en vragen ons soms af wat we wel en niet kunnen zeggen en vaak is zo min mogelijk informatie (helaas) het beste.

Mensen zijn vaak erg enthousiast en melden dan, vaak per ongeluk, een locatie of naam en daarmee zijn dan de juiste adressen mee terug te vinden. Dit gebeurt zowel op de social media als ook in publicaties en dat kan vervelende gevolgen hebben, zowel voor de bewoners van die locatie als de aldaar broedende roofvogels of uilen. Als werkgroep proberen wij het vrijgeven van deze informatie te voorkomen en ook naar de gemaakte foto's wordt even gekeken of deze wel voor publicatie geschikt zijn, gezien de mogelijke herkenbaarheid van de achtergrond. Hier volgt een publicatie over een onlangs geringd nest Steenuilen en de reaktie daarop.

Lees meer: Publicaties na ringwerk