• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Veel locaties zijn bereikbaar per auto en/of lopend, maar er zijn ook een paar locaties waar we per boot naartoe moeten. Zowel in het Wormer en Jisperveld als in De Reef bij Westzaan doen we dit per boot en op 3 Juni zijn Kees, Jeroen en Yvonne inclusief hulptroepen per boot de polder in gegaan om twee Buizerd nesten te gaan ringen. Yvonne heeft van deze geslaagde ringronde een serie foto's gemaakt en hieronder volgen er een paar om de sfeer van deze avond weer te geven.

Fotografie © Yvonne Langenberg

De particuliere Torenvalk kast, waarover we op 9 mei al een bericht hadden geplaatst, is vanavond door ons bezocht en de 6 aanwezige jonge valken zijn nu geringd. De trotse eigenaren van de kast, inclusief buren, waren aanwezig om de jonge valken even van dichtbij te kunnen zien en het ringen te kunnen aanschouwen. Bij aankomst konden we de 6 koppies al zien en wisten we dat de vogels al bijna vliegvlug waren en dus moesten we behoedzaam optreden bij het uit de kast halen van de jongelingen. terwijl Jos een schepnet voor de opening van de kast hield ( om springers te voorkomen ) kon Michiel stuk voor stuk pakken en in de zakken doen.

Eenmaal beneden zijn de 6 jonge vogels gemeten, gewogen en voorzien van een ring en daarna weer terug gezet in de kast. Drie van deze jonge valken zijn ook voorzien van een kleurring en hopelijk kunnen we deze ook weer eens terugzien in de lucht boven de Zaanstreek. We zijn nu een aardig eind op weg met het ringen en de lijst van nog te ringen nesten begint af te nemen. Ondertussen hebben we al weer Kerkuilen kasten met verse eieren erin en mogen we begin augustus rekening gaan houden met een volgende ringronde, als alles meezit.

Fotografie © Jos Spijkerman

Wel leuk om te melden:

Gisteren ons 7e broedgeval KU van dit seizoen  ontdekt in een kast die er vanaf 2009 hangt!

Zo zie je maar weer: geduld loont….

Dit jaar KU op 2 nieuwe adressen.

Om aan te tonen dat onze inspanningen de laatste jaren niet voor niks zijn hieronder enige cijfers  uit de “wijk” van Michiel en mij

Kerkuil

Jaar        Aantal jongen   aantal broedsels

2007      22                           5 (incl. 2 2e broedsels)

2008      16                           4

2009      22                           5

2010      21                           5

2011      19                           5

2012      27                           6

2013      15                           5

2014      22                           4   (nog te gaan: 3 broedsels met 5 jongen en 14 eieren !!!!!!!!!!)

 

Torenvalken

2007      19                           4

2008      20                           5

2009      24                           7

2010      33                           7

2011      37                           8

2012      45                           9

2013      30                           7

2014      49                           10  (Nog te gaan 2 broedsels met 4 jongen en 5 eieren  !!)

 

Inge de Bruijn zou zeggen : TOPPIEJOPPIE !!!!!!!!!!

 

Groet,

Rein

 

Gunstige berichten Velduil

Velduil Foto: Harvey van Diek

Het zag er enige tijd naar uit dat de Velduil zou verdwijnen als (regelmatige) Nederlandse broedvogel. De opleving dit jaar in het aantal broedparen is dan ook meer dan welkom. Uit een door Vogelbescherming Nederland uitgebracht Natuurbericht blijkt dat broedgevallen zijn geconstateerd in Friesland, polder Mastenbroek (Noordwest-Overijssel) en de Eempolder (Utrecht). Dat is opvallend, want in recente tijden bleef broeden min of meer voorbehouden aan de Waddeneilanden en het Groningse akkerland.

Ooit een vrij gewone broedvogel
In de eerste helft van de vorige eeuw kwamen Velduilen in alle provincies tot broeden. De jaarlijkse aantallen schommelden enorm. In jaren met veel aanbod aan prooidieren (muizen) moeten er vele honderden paren gezeten hebben, in daljaren veel minder. In 1948 was alleen al de Noordoostpolder goed voor 200 broedparen!

Steile afname
Vanaf de jaren tachtig, toen er zo'n 100-150 paren in ons land nestelden, ging het steil bergafwaarts. Sinds de eeuwwisseling gaat het om hooguit enkele tientallen broedparen. Met maar 10-15 paren in 2007 leek uitsterven tot de mogelijkheden te behoren. De jaren daarna waren echter weer wat beter, met 30-37 paren in 2012 en pakweg 25 in 2013. De opleving in 2014 valt samen met een gunstige muizenstand.

Kwetsbare nestplaatsen
Velduilen die in boerenland broeden zijn kwetsbaar voor maaiacties. Neem daarom het advies in het Natuurbericht van VBN ter harte, en meld (potentiële) broedplekken bij Agrarische Natuurverenigingen, om ze voor uitmaaien te behoeden.

Bron : Sovon.

Link naar bericht : https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/gunstige-berichten-velduil

 

Buizerd en zilverreiger zijn meest getelde vogels

De buizerd, de zilverreiger en de grauwe gans zijn de meest getelde vogels in Nederland van de afgelopen tien jaar.

Buizerd en zilverreiger zijn meest getelde vogels Foto:  NU.nl/Bertus Jansen

Dat maakt het VARA-radioprogramma Vroege Vogels zondag bekend, dat zich weer baseert op de website Waarneming.nl.

In de afgelopen tien jaar werd de buizerd bijna een half miljoen keer gespot. De zilverreiger is 284.000 gezien en de grauwe gans ruim 237.000 keer. Waarneming.nl bestaat zondag exact tien jaar. Via de website worden ook onder meer planten en vlinders gemeld. In totaal is de afgelopen tien jaar meer dan 26 miljoen keer een melding gedaan, ruim 19 miljoen daarvan zijn vogels. Door de meldingen zijn de afgelopen jaren ook nieuwe soorten ontdekt in Nederland, zoals bijvoorbeeld de kiezelsprinkhaan. In Rotterdam werd dit insect voor het eerst in Nederland aangetroffen.

Door: ANP

Op 6 mei jl. hebben Michiel en ik op een al jaren succesvol adres een kerkuilenkast gecontroleerd en vonden er 4 eieren. De planning was: begin juni nogmaals heen en dan zullen er wel te ringen jongen zijn. Omdat ikzelf met rugproblemen kamp, was in Jos S. vandaag een uitstekende vervanger gevonden. Onder zeer grote belangstelling van de opgetrommelde familie en vrienden beklom Michiel de ladder en constateerde: 2 nog heel kleine jongen van enkele dagen en daarnaast nog 12 (!) eieren. Hij viel nog net niet van zijn hoge plek….

Teleurstelling bij alle gasten, omdat er niet geringd kon worden, hetgeen op dit adres altijd een feest is,  en grote vraagtekens boven onze hoofden. Hoe is dit nou mogelijk?

We hebben als volgt deze situatie geevalueerd: Op 5 april bij de eerste controle op dit adres, vonden we een kast zonder legsel, maar wel met 14 muizen. Dit moet de “bruidsschat” geweest zijn die man kerkuil heeft verzorgd om zijn vrouwtje op te vetten en tot leg uit te nodigen. Op 6 mei vonden we de leg van de toen afgelopen week en vrouwtje KU is lustig gaan doorleggen. Na deze 4 eieren heeft mevrouw er nog maar liefst 10 geproduceerd. Een voor ons team (en ik denk voor menig ander) een geweldig record. Tot nu toe was ons grootste nest 9 grootgebrachte jonge Kerkuilen. Vader en moeder KU moeten nu nog wel laten zien dat ze, als alle eieren tenminste uitkomen,  hun kroost kunnen grootbrengen. De hoeveelheid gevonden muizen in onze omgeving doet het beste vermoeden, maar we zijn razend nieuwsgierig hoe deze uitzonderlijke situatie zich ontwikkelt. Gelukkig konden we nadien de gasten nog verblijden met 5 jonge torenvalken, die op hetzelfde adres aanwezig waren en op het punt stonden uit te vliegen. We houden u op de hoogte……….

Groet van een paar trotse (maar ook zeer verbaasde) kastbeheerders, Rein en Michiel (samen met invalkracht Jos S.)

's Avonds zijn we nog naar de Boerencamping geweest om de aldaar hangende Kerkuilenkast te gaan bekijken en de aanwezige jonge vogels te gaan ringen. We troffen 5 gezonde jonge kerkuilen aan en deze hebben we, onder toeziend oog van de camping gasten, van een ring voorzien.

Terwijl het nog 24,5 graden was op de weegschaal bleek dit exemplaar de jongste van de 5 te zijn, maar niet de lichtste. Nadat we de jonge uilen weer terug gezet hadden in de kast zijn we nog naar de kast gereden, waar eerst 5 Torenvalk eieren in lagen en bij de volgende controle nog slechhts 2 aanwezig waren. Bij aankomst vanavond kwam er eerst 1 volwassen kerkuil uitgevlogen en bleek er nog een tweede in de kast te zitten, maar geen enkel spoor meer van de Torenvalken en hun eieren. Het blijft een vreemd verhaal. Terwijl de zon wegzakte achter de bewolking sloten we deze ringdag af.

Tekst : Rein en Jos , Fotografie © Jos Spijkerman