• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Na het geslaagde eerste legsel hebben de Kerkuilen van de Fronik boerderij ook een tweede legsel groot gebracht en deze hebben we vanavond geringd. Zoals gebruikelijk was de afspraak al een paar weken hiervoor gemaakt en is deze datum door de Fronik boerderij doorgegeven aan de bezoekers en buurtbewoners en die waren dan ook in grote getale op deze happening af gekomen. Onder de dreiging van slecht weer hebben we de jonge vogels naar beneden gehaald en in de schuur geringd en niet buiten in de open lucht. 6 Gezonde jonge vogels die erg fel waren en Rein had na deze ringsessie meerdere kleine wondjes op zijn handen! Hij heeft zelfs 1 uil met de handschoen gepakt, want deze verdedigde zich heftig tegen het oppakken en dat maak je niet vaak mee. De foto's zeggen genoeg:

Met nog een aantal tweede broedsels te gaan kunnen we dit jaar dicht bij de 100 geringde jonge Kerkuilen komen en de teller staat nu reeds op 82!

Vanaf 2009 hangt bij een boerenbedrijf in Assendelft reeds een Kerkuilen kast van onze werkgroep en dit jaar hebben we voor het eerst een broedsel in deze kast mogen begroeten en na eerst de aanwezigheid van 9 eieren is dit omgezet naar 7 gezonde jonge vogels en die hebben we vanmorgen geringd. De boer en boerin waren hierbij aanwezig en er waren ook een paar gasten uitgenodigd om dit mee te kunnen maken. Na het uit de kast halen van de jonge vogels zijn ze stuk voor stuk netjes gemeten, gewogen en geringd door Michiel en Roeland en ondertussen was Rein druk bezig met de aanwezige kinderen een uil van dichtbij te laten zien en er het een en ander over te vertellen.

Met deze 7 jonge Kerkuilen erbij zitten we dit ringseizoen op reeds 76 geringde kerkuilen en er zijn nog een aantal tweede broedsels onderweg!

Terwijl dit ringseizoen maar niet wil eindigen zijn we ondertussen ook reeds begonnen met de eerste voorbereidingen voor 2015 en er worden al weer nieuwe kasten gemaakt, contacten gelegd met andere boeren om ook aldaar een kast op te mogen hangen en we krijgen met steeds meer enthousiaste boeren te maken die graag mee willen werken. Na de geslaagde ringsessie zijn we doorgereden naar een ander boerenbedrijf om daar een kast op te gaan hangen en na een eerste scan van de open stal vonden we de juiste plek om dit te gaan doen en hebben de ladder daar neergezet. Kastenbouwer Peter was aanwezig met een verse Kerkuilen kast en Michiel ging met de basiskast de trap op om deze op de gewenste plek te gaan monteren.

Na het plaatsen van de basis kast komt het tweede deel en dat is het tussenschot en voorkant en daarna nog de twee losse componenten zijnde het voorschot en deksel.

Komend seizoen gaan we deze kast ook geregeld controleren en we hopen dat de enthousiaste medewerking van de betrokken boer beloond zal gaan worden met een broedgeval! In elk geval was er vandaag op de vroege ochtend een nieuw kalf geboren en laten we hopen dat er nog veel jonge dieren geboren zullen gaan worden de komende jaren, waaronder natuurlijk ook wat Kerkuilen!

KATWIJKS NIEUWS

Grieperige roofvogel wacht tevergeefs op dierenarts

Gepubliceerd: 08 Aug 2014, 12:43 • Laatst bijgewerkt: 08 Aug 2014, 12:49
Grieperige roofvogel wacht tevergeefs op dierenarts
© Fotografie: allesoverkatwijk.nl.
Op de Voorstraat in Katwijk, ter hoogte van de dierenarts, heeft vanmorgen lange tijd een grote roofvogel in een boom gezeten. Het dier zat met gesloten ogen ineengekrompen op een tak en leek er niet goed aan toe. Toch nam hij of zij - zonder bezoek aan de dierenarts - ’s middag weer de vleugels. Wat het dier mankeerde is niet bekend. Waarheen de vogel is gevlogen evenmin, misschien wel naar de regionale dokterspost. Welke vogel het was? Daar kunnen de bezoekers van Alles over Katwijk vast wel bij helpen…


 

Weersomstandigheden bepalen snelheid migratie roofvogel

7 augustus 2014

Onderzoekers van het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) hebben de invloed van wind en thermiek op de vliegsnelheid van migrerende roofvogels bepaald. Op basis van migratieroutes van roofvogels tussen Europa en Afrika zijn patronen in vliegsnelheid en timing ontdekt, factoren die bepalend zijn voor broedsucces. De resultaten van het onderzoek zijn 1 augustus 2014 open-access gepubliceerd in het 'Journal of Avian Biology'.

Met de wind mee

Grote vogels zoals roofvogels maken graag gebruik van thermiek (verticale beweging van lucht door temperatuurverschillen) om zo weinig mogelijk energie te verspillen tijdens hun marathonvluchten tussen Europa en Afrika. Omdat de vogels zich regelmatig passief laten stijgen op warme lucht drijven ze echter ook makkelijk met de wind mee van hun koers af. IBED-onderzoeker Wouter Vansteelant combineerde vliegroutes van roofvogels (met GPS-rugzakjes) met globale weermodellen om de relatieve invloed van zowel wind als thermiek op de vliegsnelheid en dagelijkse trekafstand van roofvogels te berekenen. Naast thermiek bleek vooral de kracht van de wind ten opzichte van de gevlogen routes van groot belang voor de vliegsnelheid, en dus ook de totale duur van de migratie. De invloed van weer onderweg verklaarde ook verschillen in vliegsnelheid tussen seizoenen en verschillende biogeografische regio´s die meestal worden toegeschreven aan veranderingen in vlieggedrag.

UvA-Bits

Soortgelijke invloeden door weer op trekvogels waren al langer bekend dankzij veldwaarnemingen van roofvogels rond de Middellandse Zee en in de Verenigde Staten. Om te achterhalen hoe consistent deze invloeden plaatsvinden langs volledige trekroutes moet men echter individuele vogels het gehele jaar door en op fijne schaal kunnen volgen. Dit werd vanaf 2008 technisch mogelijk dankzij de ontwikkeling van het UvA-Bird Tracking System (www.uva-bits.nl). Onderzoekers van de UvA hebben samen met Stichting Boomtop en Werkgroep Grauwe Kiekendief tussen 2008 en 2011 een twintigtal Wespendieven en Kiekendieven van UvA-BiTS GPS-rugzakjes voorzien waarmee volledige migraties op een resolutie van maximaal 1 uur konden worden vastgelegd.

Publicatiegegevens

Vansteelant, W. M. G., Bouten, W., Klaassen, R. H. G., Koks, B. J., Schlaich, A. E., van Diermen, J., van Loon, E. E. and Shamoun-Baranes, J. (2014), Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales. Journal of Avian Biology. doi: 10.1111/jav.00457

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Wouter Vansteelant met wespendief

bron: http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws

 

Lokale dierenpartij wil einde roofvogelshows Archeon

Gepubliceerd: 7 aug 2014 16:01 Laatste update:  7 aug 2014 16:10 Opmerkelijk

Wil Zandvliet, van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, roept geschiendenispark Archeon op te stoppen met roofvogelshows. Hij is 'verbijsterd', schrijft hij aan het Alphens Nieuwsblad.

"Roofvogels in gevangenschap kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze krijgen nauwelijks de kans om te vliegen, mogen niet op eigen prooien jagen en hebben niet de vrijheid om een nest te bouwen en hun jongen groot te brengen."

"Voor het grootste deel van de tijd zitten ze in een te klein hok of met een kort touw vast aan een blok. Nachtvogels, zoals uilen, moeten overdag in het volle zonlicht optreden."

Weinig informatief
"Shows met roofvogels en uilen worden meestal gehouden onder het mom van educatie, maar in veel gevallen komen de toeschouwers niet veel te weten over de leefwijze van roofvogels in het wild."

"Daarbij past het karakter van de shows niet bij voorlichting over deze dieren. Tijdens de shows moeten de vogels kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien."

Geen huisdieren
"Roofvogelshows bevorderen bovendien de wens tot het houden van een roofvogel of uil als huisdier. Dit aanbod wordt deels gevoed met in gevangenschap gefokte vogels, maar ook door eieren en nestjongen die uit nesten in het wild worden geroofd."

"Daarnaast komt het geregeld voor dat vogels ontsnappen tijdens roofvogelshows. Ze kunnen in het wild broedende vogels verstoren en brengen vreemd DNA en ziektes in de Nederlandse natuur."