• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

BLAUWE KIEKENDIEF, Circus cyaneus, Hen Harrier, Kronweihe, Busard Saint-Martin

Kenmerken; Iets kleiner dan Bruine Kiekendief. Uilachtige kop. Mannetje licht blauwgrijs verenkleed met zwarte vleugelpunten. Vrouwtje en juveniele bruin. Alle met kenmerkende witte stuitvlek. Man Steppenkiekendief is lichter en heeft geen witte stuitvlek. Vrouw Steppekiekendief heeft kleinere witte stuitvlek. Vrouw 527 gram SW 120 cm.  Man 346 gram, SW 90 cm. Gem. leeftijd 5 jaar. Max. 17 jaar.

Geluid; buiten broedtijd zwijgzaam. Alarmroep hoog kekkerend geluid.

Voedsel; Is onder de kiekendieven de meest uitgesproken voedselspecialist. Jaagt laagvliegend op gehoor op kleine zoogdieren (75%) en vogels (25%). Vooral muizen, jonge konijnen, jonge fazanten, steltlopers en andere bodembroeders. Met braak en speciale vogelakkers wordt in het Noordoosten van Nederland geprobeerd de voedselsituatie te verbeteren. Daar komen meer muizen in voor dan in grasland maar zijn daar wel moeilijker te spotten en te vangen.

Voorkomen; Broedvogel van open taiga, moerassen, duinen en heide. In Europa ca. 35.000 broedparen. In Nederland in 1992 nog 140, nu nog 10-14 broedparen en vnl. stand- en zwerfvogel. Op de Waddeneilanden, Noordoost Groningen en Flevo. De doortrekkers en overwinteraars (400-800) zijn afkomstig van Noord Europa en verblijven verspreid over Nederland in vooral natte natuurgebieden en braakliggende terreinen.

Overwinteraars hebben vaak gezamenlijke slaapplaatsen op de grond. Zo worden in Zuidelijk Flevoland sinds 2005 gemiddeld 24 Blauwe Kiekendieven op een gemeenschappelijke slaapplaats geteld, voor het merendeel vrouwtjes en juveniele. De ligplekken worden vaak maar een nacht gebruikt en liggen minstens 25 m uit elkaar. Onderzoek met gezenderde vogels heeft aangetoond dat een deel van de Nederlandse broedvogels standvogel is, terwijl anderen de winter in Spanje doorbrengen. In Zuid-Frankrijk en Spanje uitsluitend standvogel.

Bijzonderheden; Bij de baltsvlucht vliegt het mannetje op sternachtige wijze naar grote hoogte, duikt daarna ver naar beneden om meteen weer op te stijgen en opnieuw te duiken. Soms wel tientallen malen achtereen.

foto © Piet Munsterman

foto van het internet.