• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

SLANGENAREND Circaetus gallicus, Short-toed Eagle, Schlangenadler, Circaète Jean-le-Blanc

Kenmerken: Grote arend, groter dan visarend en veel groter dan Buizerd. Lijkt op grote lichte Buizerd. In alle kleden meestal lichte onderzijde, soms effen wit.  Ronde donkere uilachtige kop, kleine snavel en grote oranje ogen. Vrij lange staart met 3-4 vage banden. Vlucht langzaam met diepe vleugelslag en kenmerkende glijvlucht met gehoekte vleugels. Zweeft in cirkels met iets geheven vleugels, waarvan de achterkant gekarteld lijkt en bidt veelvuldig met vaak neerhangende poten. SW 175-195 cm. L 59-62 cm.

Voedsel: Specialist in reptielen met een voorkeur voor slangen. Slangen worden in de nek gepakt en grotere worden meteen op de grond gedood. Ze zijn niet immuun voor slangengif, maar de geschubde poten en het dikke verenkleed bieden enige bescherming. Het aantal gevangen adders is relatief gering. In natte zomers ook kleine zoogdieren, jonge vogels, regenwormen en kevers. Daalt meestal trapsgewijs als Torenvalk maar stootduikt ook van grote hoogte. Standjacht vanaf palen en boomtoppen. Gaan pas jagen als het al een beetje is opgewarmd.

Voorkomen: Broedvogel van droge heuvelachtige natuurgebieden met afwisselende begroeiing in Zuid- en Oost-Europa.  Ca. 10.000 broedparen vooral in Spanje, Portugal, Frankrijk en Kroatië.

Overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. De soort lijkt zich naar het Noorden uit te breiden. In Nederland overzomeren de laatste jaren 10-20 merendeels juveniele vogels op de Hoge Veluwe en in het Fochtelooerveen.