• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

ZWARTE WOUW, milvus migrans , Black Kite, Schwarzer Milan, Milan noir

Kenmerken; Donkere roofvogel met ondiep gevorkte lange staart met scherpe hoeken. Sierlijke vlucht met diepe vleugelslagen en vaak draaiende staart. Wouwen vliegen met iets neerwaarts gebogen vleugels, kiekendieven met iets geheven vleugels. L 55-60 cm. SW 130-155 cm.

Voedsel: Aas, afval, vis, kleine dieren en insecten. Houdt zich vaak op bij vuilnisbelten en visserijhavens. Zoekvlucht op 10-60 m hoog is zijn belangrijkste jachttechniek. Doet ook aan piraterij.

Voorkomen; Broedvogel van hoog opgaande bossen direct bij water in de Zuid-, Midden en Oost-Europa met ca. 90.000 paren. Sinds 2013 broedvogel in Nederland met in 2015 drie broedparen. Overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. Ca. 40.000 vogels passeren jaarlijks Gibraltar.