• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

WESPENDIEF, Pernis apivorus, Honey-buzzard, Wespenbussard, Bondrée apivore

Kenmerken; Slanker dan Buizerd en Ruigpootbuizerd. Verschilt duidelijk in zit en vlucht door 2 zwarte banden aan begin van de langere staart en 1 zwarte band aan einde van de staart en kleine duifachtige kop. Mannetje hebben zwarte achterrand aan de vleugels en blauwgrijze kop. Variabel verenkleed en vlucht net als bij de Buizerd. De klauwen lijken op kippenpoten met rechte nagels om te kunnen graven. L 52-60 cm SW 135-150 cm.

Geluid; Hoog fluitend kie en vlug kekkerend kiki, wordt echter zelden gehoord.

Voedsel; Eieren en poppen van bijen, wespen en mieren, die hij uitgraaft tot wel 40 cm diep of uit hangende nesten. Wordt nogal eens verrast tijdens zijn graafwerk, vooral als hij zo diep graaft dat hij helemaal onder de grond verdwijnt. Wordt door harde schubben op de poten en gladde stevige veren tussen snavel en ogen beschermd tegen steken. In voor- en naseizoen ook wel insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en jonge lijsters, fruit en bessen. Jachttechnieken zijn zoekvlucht op ca. 15 m hoogte en standjacht vanaf uitzicht punt in een boom. Vandaar nemen ze uit het nest vliegende insecten waar. Maar ze vinden ook nesten door insecten over grote afstanden te volgen. Ook jacht te voet om insecten en sprinkhanen te vangen. In natte zomers verdrinken er nogal wat wespennesten waardoor voedselgebrek kan optreden.

Voorkomen; Schaarse broedvogel van beboste gebieden in de oostelijke helft van Nederland. In Europa ca. 140.000 broedparen.  In Nederland 360-440 broedparen. Uitgesproken trekvogel, die in midden West-Afrika overwintert en pas in mei terugkeert. In het Middellandse zeegebied worden vooral veel jonge vogels uit de lucht geschoten. Een betrouwbare inventarisatie is moeilijk vanwege de heimelijke leefwijze en de gelijkenis met de Buizerd.

Bijzonderheden; Volwassen met 2-3 jaar. Uitgebreide vlinderende baltsvlucht, die tot in augustus is te zien met mooi weer. Gooit zijn vleugels boven zijn lijf en klappert er een paar keer mee. Paarbinding waarschijnlijk voor het leven. Beide bouwen het nest, hoog in een boom en vaak op een zijtak, het meest in loofbomen. Nest bestaat grotendeels uit loofhoudende takken. 1 Legsel met 1-3 eieren. In natte zomers vaak slechte broedresultaten. De predatie van jonge maar ook volwassen vogels door de Havik lijkt toegenomen.