• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

RUIGPOOTBUIZERD, Buteo lagopus, Rough-legged Buzzard, Raufussbussard, Buse pattue

Kenmerken; Vooral van Buizerd te onderscheiden door lichte staart met donkere eindband.  In vlucht vooral door zwarte polsvlekken en donker buikschild. Poten bevederd tot op teenbases. Bidt vaak met langzame vleugelslagen. L 50-60 cm. SW 120-150 cm.

Voedsel; Muizen, mollen en konijnen, soms vogels.

Voorkomen; Broedvogel van Noord Scandinavië rond de boomgrens en in Noordoost Europa in de overgangszone tussen toendra en taiga. Europese populatie is ca. 100.000 broedparen. Overwintert in West en midden Europa, vaak op dezelfde plaatsen. In Nederland schaarse doortrekker en wintergast (50-80 vogels) vooral in het westen en noorden van Nederland van september tot eind april.