• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

SLECHTVALK   Falco peregrinus, Peregrine, Wanderfalke, Faucon pelerin

Kenmerken; De grote broer van de Boomvalk met een fors lichaam, lange spitse vleugels, relatief korte staart en markante baardstreep. Leigrijze bovenzijde en dwarsgestreepte lichte onderzijde. Juveniel bruin en in de lengte gestreepte borst.  Vrouw 1100 gram, SW 115 cm. Man 750 gram, SW 90 cm.

Geluid; snel kekkerend kek-kek-kek

Voedsel; vrijwel uitsluitend vogels van spreeuw tot gans, welke in de vlucht worden gevangen. Jachttechniek; valk start vanaf uitkijkpost, gaat boven prooi vliegen en stort zich er dan bovenop, bij missen (vaak) achtervolgingsvlucht. Prooi zal altijd proberen te ontsnappen door snel te wenden, wat de valk niet kan. Zit in vlakke gebieden vaak op de grond of op hek of paaltje en jaagt dan ook vlak boven de grond. Jaagt bij veel kunstlicht ook s ‘nachts. In prooiresten werden vleermuizen en s ‘nachts trekkende vogels als Waterrallen aangetroffen. Langs de kust en bij grote steden is er volop voedsel in de vorm van spreeuwen, stadsduiven en meeuwen.  

Voorkomen; Meest wereldwijd verspreide valk. Komt voor op driekwart van de mondiale landmassa met meer dan 1 miljoen vogels en tientallen ondersoorten. In Europa broedvogel van gebieden met veel prooi en nestgelegenheid met ca. 10.000 paar. Oorspronkelijk broedvogel van hoge kliffen maar sinds een tiental jaren ook van steden met hoge gebouwen. In Nederland inmiddels met 130-170 broedparen, die broeden in nestkasten hoog op centrales of fabrieken in de buurt van groot water. Mannetjes blijven in de winter meestal in de buurt van het nest. Vrouwtjes en jongen trekken zuidwaarts. In Noordoost Europa trekvogel waarvan 500-800 valken in Nederland overwinteren van sept. t/m maart, die komen en gaan met de Smienten, de belangrijkste winterprooi. Met name in de veenweidegebieden, de Delta en de Wadden.

De overige noordelijke valken trekken door naar Afrika.

Bijzonderheden; Balts is net als bij de Boomvalk hoge cirkelvlucht met plotselinge uitvallen naar het vrouwtje. Uitbreiding in Nederland is vrijwel geheel te danken aan het plaatsen van nestkasten op grote hoogte. Om deze nestkasten wordt nog vaak, vooral door de grote vrouwtjes, strijd op leven en dood geleverd. Volwassen mannen zijn trouw aan een eenmaal gevestigd territorium. Vrouwen willen nog wel eens binnen een straal van 50 km verkassen. Soms wordt bij voldoende prooi in bomen (Veluwe) en op de grond gebroed, zoals de laatste jaren met succes op Schiermonnikoog. Snelste dier ter wereld met 300 km per uur tijdens stootduik. Horizontaal snelst vliegende vogel is de Stekelstaartzwaluw met 180 km/uur. Bij missen van prooi tijdens duikvlucht kan valk te pletter slaan. De soort is gevoelig voor verstoring. Slechts betekent gewoon. De Slechtvalk is dus gewoon een valk.