• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

SMELLEKEN, Falco columbarius, Merlin, Merlin, Faucon émerillon

Kenmerken: Kleinste valk en roofvogel met opvallend gedrongen silhouet. Man met donkere blauwgrijze kop, rug en staart. Vrouw donkerbruin met gebandeerde staart. Beide donker gestreepte onderzijde. De zeer snelle dynamische vlucht, vaak laag door het landschap is zijn meest kenmerkende eigenschap. L 25-30 cm 60-65 cm.

Voedsel: 90% kleine vogels. In veel streken driekwart Graspiepers. Maar ook Veldleeuwerik, vinkachtigen, Strandlopers, Tureluurs en zelfs Kieviten. 10% kleine zoogdieren, libellen, kevers en vlinders. Zit graag opeen hoge uitkijkpost. Jaagt boven open land laag over de grond met verrassingsaanvallen en langdurige achtervolgingen. Slaat een kwart van de prooien in de lucht, de rest op de grond. Man en vrouw jagen ook wel gezamenlijk.

Voorkomen: Broedvogel van gebieden met veel zangvogels in open landschappen in IJsland, Scandinavië en Noord Rusland met ca. 40.000 broedparen. De meeste overwinteren in West-Europa tot aan de Middellandse zee. In Nederland trekken 1000-2000 vogels door en overwinteren nog slechts 200-300 vogels.