• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Op 6 juni 2009 is een groep vrijwilligers van de Werkgroep Roofvogels en Uilen met toestemming van Natuurmonumenten het Wormer en Jisperveld in gegaan met een boot. Op deze dag hebben we geprobeerd een aantal roofvogeljongen in dit gebied van een ring te voorzien.

Voorafgaand aan deze tocht is er al heel wat inventarisatiewerk gedaan. De nesten zijn ingetekend op een kaart en zo mogelijk is ook al het aantal jongen daarop aangegeven.

We beginnen altijd vroeg, zodat we zoveel mogelijk kunnen doen in dit grote en unieke gebied. Er gaan op zo'n dag dan ook heel wat liters koffie mee aan boord.

Soms moeten er grote hoogtes beklommen worden om bij de vogels te kunnen komen. In een zakje worden de vogels vervolgens naar beneden gelaten, waar ze opgevangen worden door de andere leden. In dit geval ging het om 2 jongedames Havik die al aardig uit de kluiten gewassen waren. Na het wegen, meten en ringen gaan ze weer in het zakje naar boven en worden ze weer voorzichtig op het nest gezet.

Deze dag hebben we vele jonge vogels kunnen meten, wegen en van een ring kunnen voorzien. Het was prachtig weer en erg gezellig. Volgens jaar doen we het weer rond deze tijd.

 

 

Op 23 juni 2009 zijn de eerste 2 jonge Slechtvalken geringd in de Alticom-toren in Wormer. Het nest bestond uit twee pullen: zowel een vrouwtje als een mannetje. Beide verkeerde in prima gezondheid en zijn enkele weken later ook buiten de nestkast gezien met hun ouders. Een groot succes om al zo snel na het plaatsen van de kast een paar jongen te hebben. Hopelijk besluiten deze twee jonge ouders ook volgend broedseizoen in deze kast hun jongen groot te brengen.

Na een jarenlange voorbereiding is op 27 november 2008 het slechtvalkenappartement op de Alticomtoren te Wormer opgeleverd. We hopen op een spoedige bewoning! Geef a.u.b. uw slechtvalkenwaarnemingen in de nabijheid van de nestkast door aan Jos Blakenburg. We zullen u via de website op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het komend broedseizoen.