• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

We kregen een foto toegestuurd van een Torenvalk bij een kast met een witte kleurring met de letters ENV erop.

Dit mannetje is op 1 juni 2017 geringd in Zaandam in de omgeving van de Zaanse Schans en woont nu in de polder van Assendelft alwaar hij een partner gevonden heeft en nu samen een nestkast gebruiken om voor nakomelingen te gaan zorgen.

Meer over het gebruik van kleurringen kunt u lezen in de aparte sectie die we daarvoor hebben.

Op zondag 15 april was de open dag van de 75 jaar oude Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en deze werd gehouden op het parkeerterrein bij het Zaans museum naast de Zaanse Schans en we hebben een mooie dag gehad.

Veel bezoekers wisten de weg naar de aanwezige kraampjes nabij de uitkijktoren te vinden en ook de gratis rondvaarten door de polder werden goed bezocht. Ook het weer werkte mee en op een paar druppels na is het droog gebleven en we hebben zelfs nog van wat zonneschijn mogen genieten.

Onze kraam van de werkgroep Roofvogels en Uilen werd ook veelvuldig bezocht en we hebben veel vragen kunnen beantwoorden en informatie kunnen geven. De door Jurrian gemaakte zoekplaatjes van roofvogels en hun nesten werd veelvuldig gepoogd te raden en we zullen deze ook nog op de site gaan plaatsen. Als werkgroep kunnen we terugkijken op een geslaagde dag en bedanken iedereen die meegewerkt heeft om dit allemaal mogelijk te maken en alle bezoekers voor hun getoonde interesse in ons werk.

Het voorjaar is aanstaande en ook binnen onze werkgroep is iedereen al weer uit de winterslaap ontwaakt en worden de nestkasten reeds nagelopen en waar nodig schoongemaakt/vervangen. Baltsende vogels in de lucht doen onze harten al weer sneller slaan en het wachten is weer op de eerste nestgevallen om mee aan de slag te kunnen gaan. De voorjaarsvergadering van de werggroep is weer achter de rug en we gaan er weer een mooi vogeljaar van maken.Vrijwilligers van onze werkgroep zijn ook betrokken bij andere activiteiten binnen de vogelwacht en ook daarbuiten, waaronder bij de Heemtuin te Zaandam.

De Heemtuin is een pareltje in het Burgermeester in 't Veldpark en is geopend vanaf 15 maart t/m 31 oktober op zondag t/m vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur en vanaf 1 november t/m 14 maart van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. Zondag 18 maart is dus de eerste zondagopening van het seizoen en vanaf deze zondag gaan de activiteiten ook weer beginnen. Kijk voor informatie en het programma op de website van de heemtuin: www. zaansnatuurmilieucentrum.nl.

Yvonne was al even wezen kijken bij het aldaar woonachtige Sperwer paartje en werd getracteerd op de voorjaarskriebels van het stelletje!

We hopen dat ze ook dit jaar weer een aantal jongen zullen gaan voortbrengen!

Ook dit jaar zijn de camera's weer aan gegaan bij de nestkasten van de vogelbescherming Nederland en wel vanaf 18 februari.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

De bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk en zeearend zijn reeds te volgen en we hopen weer op veel mooie beelden en een goed broedseizoen

OMROP FRYSLÂN besteedde op 6 februari 2018 aandacht aan het hoge aantal verkeersslachtoffers onder kerkuilen via een interview met de Friese uilenkenner Johan de Jong. De NOS nam het bericht over en plaatste het ook op de website. Wij delen het artikel ook graag met u.

Johan de Jong
Johan de Jong, links het nieuwe paaltje OMROP FRYSLÂN

Een simpel paaltje van twee meter hoog met een dwarsligger erop. Dat is volgens de Friese bioloog en uilenonderzoeker Johan de Jong de oplossing voor het relatief groot aantal kerkuilen dat wordt doodgereden in het verkeer. De Jongs idee lijkt te werken. Sinds er een paar van die paaltjes langs de snelweg A7 bij Beetsterzwaag staan, is het aantal kerkuilen dat wordt doodgereden gedaald van dertig naar twee per jaar.

Paaltje naar paaltje

"Bij het jagen gaan kerkuilen altijd van paaltje naar paaltje," legt De Jong bij Omrop Fryslân uit. "Maar bij de wegen stonden alleen die bekende groene hectometerpaaltjes. Lang niet hoog genoeg. Als ze daar vanaf vliegen, zitten ze veel te laag en worden ze vrijwel zeker aangereden. Ook al omdat ze niet snel vliegen, hooguit vijftien kilometer per uur." De uilenkenner schat dat 60, misschien wel 65 procent van de kerkuilen zo in het verkeer om het leven kwam. 

Lees meer: Uilenkenner Johan de Jong: "Simpel paaltje is redding voor de kerkuil"